H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mandag 30. Skrevet flere Stamblade,

»Naar Sprogets Dør imellem sagde: »Stop!«
Dit Øie Nøglen var, som lukked' op.

I fremmed Sprog gaaer Sangen dig forbi,
Men hør i Hjertets Slag dets Melodie

Tog Klokken eet fra Seven Oaks gav 5 hal i Drikkepenge
og Kudsken 4, altsaa henved 9 Rdlr dansk, jeg har vel da
været engelsk Gentleman. — Sønnen og Brodersønnen fulgte
mig til Tunbridge, Trainet overraskede mig, jeg kom med,
var meget urolig for mit Tøi som jeg troede paa en feil   [10]
Vogn; saae Havet, kom til »Royal Oak« fik et daarligt Værelse
med en god Udsigt, hele Hotellet var opfyldt. Jeg havde
igaar skrevet til Dickens som boer i........ med sin Familie
at jeg kom, og jeg fandt i Hotellet Brev fra ham man
ventede mig til Middag og spiiste Klokken fem, jeg fik ihast   [15]
en Vogn (6 Schilling) frem og tilbage, kjørte fra Ramsgate
til Broad[s]tairs der skal ligge 2½ engelsk Miil borte det
syntes ikke langt; det var en net lille Stad, tæt mod Havet,
jeg kom, de sad ved Bordet i det de troede jeg ikke kom;
Mistriss Dickens saae ældre ud, som Dame, end Dickens,   [20]
som Mand, de toge saa hjerteligt mod mig, jeg var saa glad
der, at jeg først senere opdagede vi sad tæt ved Havet, Søen
rullede under vore Vinduer; Dickens var Elskeligheden


6) hal] ordet står i liniens udgang, meningen er nok: half-crowns 9) overraskede]
først skrevet overrasket 19) de troede] de først skrevet j 19) kom] først
skrevet
var