H.C. Andersens dagbøger Tekst

skinne Lysene gjennem Glastagene, Damppen hæver sig
hen derover, Lygterækkerne synes Guirlander, under Vinduer[ne]
dandser og synger og declamer[er] en lille Dreng
til Tamburin[,] skjørtede Skotter gaae gravitetisk op og ned,
Politiemænd, Dam[p]piben lyder   [5]

Onsdag 25. Tidlig oppe, endnu uvis om jeg skulde tage
til York eller til Abotsford, gik uvis og drev paa Gaden. Tog
med Trainet; traf paa Vognen Hesse fra Altona, han og hans
Broder have været i Glaskov i samme Hotel, som jeg, fortalte
at det havde staaet i Edinburg Aviser at jeg var indbudt    [10]
af Prinz Albert og taget til Lach Laggan; kom i et særdeles
ilde Humeur herved. Kjørte ved Berich paa Omnibus
over Floden som skiller Skottland fra Engeland, saae dem
arbeide paa den herkuliske Bro ved Nevkastel. Traf paa en
Station her Bardenfleth, som er her at kjøbe Heste. Tog i   [15]
York ind i »blac Swane«, ilde Humeur feberagtig og uvis
om jeg skulde vende om til Skotland. —

Torsdag 26. Samme ilde Stemning, feberagtig Morgen,
sandselige syge Tanker, ulykkelig; ganske fortvivlet. — Klokken
10 Minutter før 10 afsted, i Vognen en Herre og Dame   [20]
som jeg havde reist med igaar, de kjendte mig, fortalte at de
skottske Aviser havde været fulde af mig og mit Besøg hos
Dronningen, det bragte mig i Sved og Lidelse, ved Chiefeld
skildtes vi og han skrev sit Navn det var Digteren Hoog, som
bad mig besøge sig; jeg havde kjøbt Puns, Damen viiste mig,   [25]
jeg stod deri, i Anledning af Indbydelsen til Skottland, jeg


1) Damppen] linieskift: Damp/pen 5) Dam[p]piben] først skrevet Damppen
8) Vognen] først skrevet L eller B 13) saae] foran er overstreget traf 15) Bardenfleth]
først skrevet Barn 18) feberagtig Morgen] først skrevet feberagtig;
23) Chiefeld ɔ: Sheffield 24) Hoog ɔ: Thomas Jefferson Hogg [?]