H.C. Andersens dagbøger Tekst

forbi, eet mødte vi i en Tunnel, her sidder Bjergpigen, Storkene
flyve med og Svalerne. Et Par Ruiner. —

Onsdag 11. — I morgen Stunden Hambro syg, jeg troede
ikke vi kom afsted; jeg følte mig ilde! — Klokken 9 kjørte vi
til Nevcastle, der laae i Røg og Damp i et Dyb, her maatte   [5]
vi i en Omnibus og kom til en anden Jernbane hvor der var
Trængsel og Uorden; der var i Dag gaaet et stort Expres
train, alle Vogne tagne, til første Classe, vi maatte altsaa
gaae i anden Classe der er af Træ og meget elendig, liig
tredie Classe i Tydskland; Baneveien uordenlig, vi kjørte,   [10]
men forsigtigt hen over flere dybe Dale, — det var meget
haardt at sidde derinde; vi saae Havet; ved Berwick, endnu
større Trængsel og Uorden, kom op oven paa en Omnibus,
der var ved at vælte, rullede over Floden, som her gjør
Grændse mellem Skott[l]and og Engeland og kom i en god   [15]
første Classe, hele Dagen ikke et Maaltid siden vi var i
York; paa Veien derfra en Kage, som Emil Hoskjær sagde
koste[de] 3 Pens, jeg lagde disse paa Bordet og gik, siden
Samvittighed over ikke at have spurgt Konen selv da den
maaskee kostede mere. Landet begyndte at vise sig Bjerget;   [20]
hele Kysten med smaa Baade; Edingburg laae stærk belyst,
vi kom til Stoppestedet, jeg opdagede strax unge Hambro,
som kiggede efter os; hjertelig modtagelse, hans Equipage
holdt med Joquei, Hambro og jeg slæbte selv i Trængselen
vore Kufferter til Vognen og kjørte nu til Lixmount Triniti,   [25]
Klokken var henimod 10; et rigt Huus; her laae Breve til


1) Tunnel] først skrevet Tund 1) her] først sat tankestreg 8) Vogne] tilføjet
over linien, derunder er overstreget
Billetter 20) Bjerget ɔ: bjerget 21) Baade]
foran er overstreget Skibe 25) vore] foran er overstreget h