H.C. Andersens dagbøger Tekst

plagede mig, jeg blev seet paa, som et fremmed Dyr. Brev
fra Lockhart med Anbefalinger til Skottland og Walter Skotts
Haandskrift.

Onsdag 14. Klokken 9 kom Bonner og Bark, vi gik til
Hungersford Bridge, Frugtbutikker rundt om, Annanas, som   [5]
kommer i tusind-viis med Dampskib fra Amerika; svævende
hen over Themsen hvor Skibe og Baade suse; vi ventede i den
tunge Solhede paa en Slags Flydebroe, det var Ebbe, de
vaade slammede Sider af Themsen gik langt ud; det ene
Dampskib, kom og gik efter det andet, endelig kom vort, vi   [10]
fløi hen under Westminsterbroen[,] the house of Lord tager
sig storartet ud, nu gik vi paa en Jernbane fløi mellem Huse
og Haver, hvor der var en lille Plet fri ved Jernbanen var
plantet Blomster, Alt er comfortabelt og med Smag i Engeland;
vi fløi afsted, hvor vi steeg ud var Mis Gommory for   [15]
at see mig, vi tog i Omnibus, jeg var første Gang oven paa.
(Bark, Boner, Taylor, Fru Taylor, hans Søster, og Fru Spoers
Søster); store prægtige Træer ved Veien, maleriske Kirker
med Kornmarker og Haver om. Gudsvelsignelse og Gud,
Brødet og Ordet. — Hampton Court, et stort rødagtigt Slot,   [20]
Tiber og Caligula, de to første Ansigter ved Porten, Vi kom
ind i Cardinal Wolsey's Spisesal, Solen skinnede gjennem de
brogede Ruder, hvor Ana Bullens Navn stod; paa eet Vindue
var Henrik VIII Billed. Et prægtigt gothisk, hvælvet Loft,
forgyldt, Faner hang ned. Slottet er bygget af Cardinal Wolsey    [25]
den store Facade ud til Haven 330 Fod. Trapper og Colononader


15) vi fløi] foran er overstreget paa 15) Mis Gommory ɔ: Mrs. Montgomery
19) med] tilføjet over linien, derunder er overstreget ved (dette ord først skrevet og)
20) et] først skrevet en