H.C. Andersens dagbøger Tekst

Mand 10 sagt Farvel hos Heubergers, han og Hartmann
fulgte mig ombord paa Skibet der gik forbi Klokken over ni,
traf ombord Etatsraad Nagel, der egentligt ikke behagede
mig; fuldt paa Dampskibet, ikke ret vel; vi kom paa Jernbanegaarden
for seent til at gaa med Klokken 3 og maatte   [5]
vente til 4½, jeg følte mig syg, ved at besvime, ængstelig;
paa Dampvognen gik det bedre; efter een Time var vi i
Frankfurth, hvor vi var en Time om at faae Tøiet og komme
med Omnibus til Hotellet, jeg tog ind zum rusischen Hof,
det første. — Freiligrath er gaaet til London paa en Kjøbmands    [10]
Contoir for at ærnære Kone og Barn.

Tirsdag 11 Besøgt den unge Mum, Gutzkov og Fru Homberg,
med hende og Manden ovre i Gjenboestaden og spiist
hos en Enke der holdt af mine Skrifter; afficeret; indført i
Casino, skrevet paa Biographie saa jeg var ødelagt.   [15]

Onsdag 12 Besøg af Rollett, Middag hos Pecklin. Forstemt
og ilde ved de bittre Udtalelser i Bladene den Stemning
her er mod Danmark; Fru Pecklin kjørt mig til Theatret,
hørte Tittus, meget hedt derinde. Hedt Blod +. Hævet
Penge hos Rotschild   [20]

Torsdag 13 Siddet for Maleren Schram; ikke ret vel; kjølig
Luft. Aften med [Posten] kjørt ud til Brentano, hvor jeg
traf endnu en Broder og Brodersønner. Der var meget rart
og hjerteligt! Brentano har i Haven et Huus hvor han
alene sover, sveitserartet i Formen, med Viinløv, indrettet,   [25]
som i et Eventyr! En Bisværm arbeidede bag en Glasvæg,


9) zum] derefter er overstreget Hof 21) Torsdag 13] ud for linierne 22-26 og side
169, 1-5 lodret streg i venstre margen og vedtegning på langs
Fredag 14 22) [Posten]
ordet synes forskrevet; kan måske læses Posten