H.C. Andersens dagbøger Tekst

Torsdag 26. Besøg af Wolfsohn der læser over tydsk Literatur
han var ganske opfyldt af den grimme Ælling, vil sammenligne
mig med Jean Poul; ført i historisk Musæum, hvor
Alt ventede paa mig, der traf jeg Digteren Försters Enke,
som jeg skal have besøgt paa mit første Ophold heri Dresden.   [5]
Rostkammer er forenet med det historiske Musæum; her vare
Vaa[b]nene smukt arangerede; Rustninge til Hest[e;] Napoleons
Kronings Skoe, en Pen & — Dahls Svigerfader havde
den Passion at samle berømte Mænds Skoe, her vare fra ham
Kants, Wielands og Murats. Göthes Navn i Haandskrift;   [10]
Baggesens Tegnebog, Thorwaldsens Modeleerstok; »der vil
komme en Tid vi ogsaa ønske at have, Deres Skoe,« sagde
Manden, som førte os om, da maa Samlingen særdeles udbrede
sig, svarede jeg, naar mine kunne komme med. — Spiist
Frokost hos Hauptmann Zölners og havde Beundring; sad   [15]
hos Maleren hvor Fru Deeken med sine Døttre var; Middag
med Dahl hos Fru Crusen; gik i Theatret til Thomas Tornow,
morede mig godt; Brødrene Dewrient og Jomf Bayer,
særdeles dygtige. Hos Serres særdeles stort Selskab, jeg var
uvillig derover; en Frøken Garick fra Kjøbenhavn sang, jeg   [20]
læste da »den grimme Ælling«. Russeren........ er ganske
opfyldt af dette Eventyr, satte mig over Øehlenschlæger,
fandt mig beslægtet med Jean Poul; en ny Verden var gaaet
op for ham ved mine Eventyr, han vil skrive over mig i
Augsburger Zeitung. — Theodor Hell og Kone vare der; en   [25]
polsk Fürste & — Gik hjem Kl 11.

Fredag 27. Middag hos Grahls Svigerfader Oppenheim,


7) [] [] et hjørne af papiret afrevet 17) Tornow ɔ: Thyrnau 20) Garick ɔ:
Garrigues 21)....... ɔ: Wolfsohn