H.C. Andersens dagbøger Tekst

kunde ikke finde ind i Slottet, Samtale med Skildvagten;
Kongen og Dronningen meget naadige, de sad i Sopha,
Humboldt og jeg ved samme Bord. 2 Hofdamer og tre Cavalerer
ved et andet, drak Thee, læste: Grantræet; den
grimme Ælling, Toppen og Boldten og Svinedrengen, jeg   [5]
sad hvor Øehlenslæger havde siddet, Kongen talte om Da[n]mark
og Naturen, var henrykt; især Humboldt over mine
Eventyr. Klokken efter 11 kom jeg derfra, søgte hen zum
Einsiedler hvor jeg fik et Værelse.

Søndag 4, hele Natten sov jeg ikke, mit Blod i Bevægelse,   [10]
hele Natten spillede et Klokkespil i Taarnet. Kjørt med andet
Tog til Berlin; maatte strax til Prindsessen af Preusen,
der var meget elskværdig, viiste mig sit smukke Hjørneværelse,
jeg læste Sneedronningen. Middag hos Fru Schmeling
hvor de to Kaffe-Søstre Frøken Bardua var, snurrige gamle,   [15]
den ene vilde absolut male mig. Aften i Königstätisches Theater
og seet Das Mädchen aus der Feenveit, kjedet mig. Aften
hos Grevinde Bohlen, hvor jeg igjen læste.

Mandag den 5. Sad for Frøken Bardua, som malede mig
i Olie; ud til Jenny, som var meget overhængt og gnaven,   [20]
jeg ogsaa ødelagt, Afsked, vi sees i Weimar. Middag hos
Tieck hvor Raumer, Historikeren var, Fru Steffens & Aften
hos Fürst Razewill, en høist elskelig Familie, Førsten gik
Arm i Arm med mig ind i det smukke Drivhuus, da jeg tog
hjem holdt hans egen Eqvipage for Døren til mit Brug.   [25]

Tirsdag 6. Udaset. Blev kaldet til Prindsesse Carl der beklagede
at hun ikke havde vidst jeg var her, at jeg skulde


18) Grevinde] først skrevet Grev Bo 24) det] først skrevet den 27) hun]
først skrevet jeg