H.C. Andersens dagbøger Tekst

Reise fra Kjøbenhavn til Italien & 1845

Den 31 October; sidste Dag paa denne Tour i Kjøbenhavn;
var hos Dronning[en] og hos Kongen; hele Dagen i
Virksomhed med Vesitter; sagde Collins Lev vel Kl 1; jeg   [5]
fik ikke kysset min elskede Fader Collin; o jeg har en Angest
for aldrig at see ham mere! — Gud, naar jeg iaften ruller
ud af Byen, hvormange Liigvogne kunde da ikke kjøre forbi
for det kommende Aar og fra Liigkisten lyse de kjæreste
Navne. Før naar jeg reiste ud bad jeg: Gud hvad vil Du paa   [10]
denne Reise lade skee for mig; nu siger jeg: Gud hvad skeer
med mine Venner i denne lange Tid. — Jeg havde baglænds
Plads i Omnibus (No 15) Steinmann i Staben byttede med
mig; Hofmann-Bang var min Naboe. Professor Michaeli
fra Kiel fulgte med. Jonna, Henrik, Gottlieb, Gusta, Viggo   [15]
og Borggaard kom paa Posthuset til Afsked. Ved Midnat
naaede jeg Roeskilde

November

Den 1 November over Ringsted og Slagelse til Korsør, kom
i godt Veir over Beltet; meget koldt, Bladene af Træerne; i   [20]
Nyborg er Langes Selskab de skulle i denne Uge have baade


13) Plads i] derefter er overstreget Deligen