H.C. Andersens dagbøger Tekst

med flættede Matter. — Skibe kan tidt drives lige hen til et
saadant Huus, hvor Lyset skinner ud, det seer ud, som det
svømmede paa Vandet; paa enkelte Steder findes Qviksand;
Kommandor kaldes den som fører herfra Skibe til Grønland,
Holland, & — rundt om findes Hvalfiske Tænder, de see ud    [5]
som store Ledpæle, grøn forvittrede, betragter man dem
nærmere seer man dem flade paa den ene Side, indvendig
hensmuldre de; her ved Haverne i Wiek findes flere, ude ved
een Mark er et heelt Hegn. Konerne bære røde Fess under
Tørklædet, de ugifte Piger deres bare, flettede Haar. — Vandet    [10]
i Dag plumret, det var Ebbe, meget salt, man klæder
sig af, mens Karlen til Hest med store Støvler paa trækker
Badehuset ud i Vandet, stiger Floden for stærk, kommer
han igjen og haler lidt op; man drages op paa Sandet og bliver
under Touren færdig med at klæde sig paa. — Jørgensen    [15]
Jomtou er kommet her; Besøg af Ewald, Rantzau, Nagel og
Lewetzau. — Ved Taffelet bedt af Dronningen at læse lidt om
Aftenen. — Besøgt Westengaard; Husene her ganske hollandske,
med et buet Vindue i Døren, det kan aabnes man har det
paa Billeder med hollandske Qvinder i; Stuen med Glace[    [20]
re]de Vægge, grøn malede Vinduer og mange Skabe i Væggene;
paa Kakkelovnen et løst Mæssing Gjemme til at stille
Kaffekjædelen under og til at pynte. — Bal i Salonen; om Aftenen
fortalt Kongen Billedbog, Keiserens nye Klæder, den
uartige Dreng; Angr[e]b[e]t.    [25]

Torsdag 5 Sept: Takket Gud for de 25 Aar! Besøgt Christiani
og Rantzau, talt om denne Dags Betydning for mig,


16) Ewald,] derefter er overstreget i linieudgang Ra 22) et] først skrevet en
22) løst] tilføjet over linien 22) Gjemme] Gj først skrevet Kj