H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg bytte med mig, han vilde ikke, Viinhandleren fik derved
Nag til ham, en Jøde Madam fra Cassel byttede. Ved Dessau
Egeskov ned til Sale og Elben, Wittenberg laae forlangt
borte til at sees ret; sandet Egn; Kornmarker der saae ud,
som Ludslidt Tøi, eller halvskallede Hoveder. — Jeg tog ind    [5]
i Mainhards Hotel, spiiste der godt Middag Klokken 3, gik
ud at kjøbe en Hat og mødte Steffens; jeg følte mig mindre
kjærlig modtaget end i Dresden og Weimar, gik et Stykke
og mødte Rafn, der reiser imorgen. I Theatret en ny Opera
Mara, Componisten Netzer førte an; gik unter den Linden    [10]
med Lyster. + .

Fredag 26. Kjøbt en ny Hat! forgjæves søgt Løvenørn,
afleveret Breve til Grevinde Wilhelm Schwerin, Frau von
Bordeleben; (der er i Dag skudt paa Kongen, men han er
ikke saaret). Kjørt ud til Humboldt, som ei var hjemme!    [15]
uden Anbefalings Brev kom jeg til Grim, han kjendte mig
ikke, havde aldrig hørt mit Navn, vidste aldeles Intet om
mig; Weis var meget forbauset derover, sagde at det var en
Anecdote til at lee sig ihjel over; mødt Danneskjold og Bardenfleth;
besøgt Glasbrenner. Kjørt ud til Kletke, der var    [20]
glad ved at see mig; til Aften hos Steffens, hvor jeg traf
Schelling og hans Datter, morede mig ikke. Husene »unter
den Linden« illumineret til Ære for Kongen; sandselig. —

Løverdag 27. Breve fra Eduard, fra Petit, Vieweg, H. P.
Holst, Beaullieu i Weimar; søgt forgjæves Holck. Været hos    [25]
Hitzig der var saare glad, viiste mig sit Portræt, Svigersønnen
Eduard Duller kom ned, dennes Datter havde til sin Geburtsdag


2) Jøde] tilføjet over linien 10) gik] derefter er overstreget paa Jomfr 14) Bordeleben
ɔ: Barteleben 16) Grim ɔ: Grimm 18) Weis] foran er overstreget Rosz