H.C. Andersens dagbøger Tekst

hjemme; mit Bryst var angrebet; han oversatte mig Frøken
Bremers Brev, der skal trykkes i Winklers Nytaarsgave. Gik
til Fru von Decken, hvor jeg traf ogsaa den anden Datter.
Besøgt Grevinde Eglofstein; traf ved Middagsbordet Linde,
der var glad ved Mødet og den Kjærlighed jeg mødte ude;    [5]
han havde hørt en Dame fra Berlin sige hun vilde være stolt
af at have mig til Svigersøn, men det Fæ kan ikke huske
hvem hun er; Besøgt Bürk; gik til Baronesse Eggers, som har
indviteret mig til iaften; her var ægte kjøbenhavnsk Sludder,
hun sagde at Spillemanden holdt hun ikke af, at, Tydskerne    [10]
sagde de kunde ikke udholde at læse OT; at hun havde læst
en Anmældelse af danske Digtere hvor jeg blev skammelig
revet ned, var forfængelig og eensidig, skulde holde mig til
det Smaae, f Ex Eventyr; jeg blev i et afskyeligt Humeur;
ikke i Theatret til Oberon kunde jeg endnu komme i Ligevægt;    [15]
Fru Serre og Fru [. . . . . . . . .] født Usedom var der;
Vesit i Logen; poetisk stemt.

Løverdag 20. Besøgt Bürck, som slet ikke tiltaler mig; gik
til Fru von Serre; der gav mig et meget kjærligt Blad, spurgte
om hun maatte kysse mig; Fru von Lenep græd; jeg foer    [20]
hurtig afsted; Trappen gaaer brat ned, havde jeg ei Tilfældig
holdt mig fast, da var jeg styrtet ned af Steentrappen og
Brækket Arme og Been; jeg følte Gud havde været mig
naadig. Gik til Grevinde Hahn-Hahn, der havde skrevet et
yndigt Vers til mig; hun var i høi Grad deeltagende og kjærlig,    [25]
talte om mit Liv og de Danske; Bystram førte mig i Neustadt


2) Nytaarsgave] først skrevet Nyttaarsgave 10) Tydskerne] først skrevet
Tydskers 16) [. . . . . . . .] navnet unævnt, ingen plads afsat til det 16) født]
tilføjet over linien