H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 16. Kjørt om Eftermiddagen til Wesenstein, et
Slot der ligger indesluttet af lave skovgroede Klipper. — Vi
saae Pilni, Pirna og Sonnenstein, Bjergene saa blaa; om
Aftenen da vi sad og læste kom en Familie General . . . . . . . .
fra Berlin, Konen klædt, som Beatrice Cenci; Manden sagde    [5]
da jeg tog et Kirsebær; ja det var skjøndt i Dannemark, hvis
de havde der saadanne Frugter. Ja de have vi! — Vor Jordbund
er bedre end al Deres om Berlin; ja men Climatet!
sagde Berlineren, Det er omtrent det samme! Alle Frugter i
Nordtyskland have vi lige [saa] god[e], »ja i Drivhuse!«    [10]
sagde han! mit Blod blev hidsigt, jeg gad ikke tale; gik tidlig
paa mit Værelse. Major Serre fulgte mig og var meget
elskværdig.

Onsdag 17 [til Torsdag 18]. Læst for den fremmede Familie;
hun overspændt. I Kirken er hele Loftet med de store og    [15]
smaa Profeter i Portræt om Christus, inddeelt i Rum; alle
Helgener; flere smaa Glasskabe ophængt og i disse smaa brogede
Kroner af Guld og Tøiblomster i een var 27; de blive
givne naar et Barn eller en ung Pige døer; i Stolene vare skrevne
Tankesprog af Bibelen. — En illumineret Moses bar prædikestolen.    [20]
mange Epitaphier; flere over Familien Schjönberg. Berlinerne
meget rare, Konen troer hun skal døe i Efteraaret; hun
har Tæring. Besøg af Kohl, den kjære Kohl, ledsagende de
to Damer fra Kreisa; Baronesse . . . . . . . . . . . . . . . . og
Frøken Bøtcher fra Cuurland, de kjendte Ludolf Schley;    [25]
jeg maatte fortælle dem Eventyr og give Haandskrift; ledsagede
til Marmorbrudet; Kohl kyssede mig kjærlig til Afsked.


1) Tirsdag] først skrevet Onsdag 2) ligger] l først skrevet h 3) Pilni ɔ: Pilnitz
10) [saa] ms. har som 21) Schjönberg] først skrevet Schcönberg