H.C. Andersens dagbøger Tekst

de gjemte glade mine Bouquetter, indbød os beskedent til
Aften i deres lille Bolig, den var, som et Dukkeskab; Frøken
Cotta kom, jeg og Boillieu læste høit af Bazaren og der
musiseredes; i Dag fandt jeg paa mit Bord et Digt til mig
i Anledning af mit Besøg i Tharandt. — Om Aftenen gik vi    [5]
hjem i Stjer[ne]lys. — Brev til Boillieu i Weimar.

Fredag den 12. Oppe Klokken 6; hele Regningen ikke to
Rdlr. Zilli sagde mig Farvel fra Vinduet; Solblomsten fra
Hindostan der havde sjunget for mig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
besøgte endnu Paschewitz han fulgte med; Fru Mangold    [10]
med Datter kom ogsaa til Posthuset; Paschewits og Boilieu
kyssede mig, jeg var lidt veemodig; rullede saa i klart Solskin
ud af Bjergene; fra Plauenske Grund saae jeg det saxiske
Sweits, som sønderrevne Bjerge. — Kom Klokken 10½ til
Dresden; her har i Hotellet været megen Spørgen efter mig,    [15]
en tyk tydsk Reisende f Ex. Fik Brev med Skrivelse fra Faderen
Eduard og Jonna. Besøgt Fru von Decken der med
Datteren tog ganske velsignet mod mig, de havde begyndt
paa min Spillemand og var henrykte. Du gode Gud hvor megen
Glæde sender Du mig, jeg fortjener det ikke. Tak og vær    [20]
velsignet for alt godt. (fik jeg dog en Ven) Brev fra Prutz
i Halle, bragt mig af Svogeren. Besøg af Bürck. Klokken 4½
kjørt med Hofraht Falkenstein og Frøken Veltheim til Maxen,
man seer paa Veien Lillienstein, Königstein &. Serres Gods
seer ud som een af vore Herregaarde og har et stort fiirkantet    [25]
Taarn; fra Haven Nedsigt i en Kløft. Drak Thee i Haven og
sov i Værelse med Falkenstein. Nur ein Geiger spillede for os.

Løverdag 13. Hele Formiddagen dicteret Falkenstein mine


15) Hotellet] først skrevet Hottellet