H.C. Andersens dagbøger Tekst

Gik til Wolff der har udgivet Hausschats, han fortalte
at han gjennemsaae en Oversættelse af Heibergs Værker,
som han ei troede vilde gjøre Lykke, han havde her
hans: Eventyr i Rosenborg, det var Boghandler Lorck, som
besørgede det. — Han viiste mig et gammelt Billed og en    [5]
Trappe & — Pakket ind; Besøg af den unge von Gross; leveret
mit Tøi paa Posthuset; med Frohmann i Griesbachs
Garten hvorfra er smukke Udsigter til Bjergene; vi mødte her
Hase; Forfatteren til Jesu Levnet, han var glad ved Mødet,
jeg ligesaa; seet et gammel bevoxet Taarn fra det 14 Aarhundred.    [10]
Frohmann behager mig. — Spadseret med Wulf
ud til en Vandmølle, smuk Natur; foræret ham mine »Eventyr
«. Professor Michelsen kom at søge os! fulgte hjem med
Wulff og drak »Liszt-Champagne«, gik saa til Michelsen hvor
vi spiiste Aften. Da vi gik hjem fløi en St Hans Orm hen over    [15]
Græsset, det har jeg aldrig før seet; ved Kirken fløi de over Gravene
som i Robert. (Ziegenhain, Landsby tæt ved Jena.)

Tirsdag 2 Juli. Oppe Klokken 4; gik henimod 5 paa Posthuset
hvor jeg maatte vente til Klokken var slaaet sex, da
først kom Diligensen! en ung Mand der havde været i Paris,    [20]
en rødnæset Kjøbmand fra Erfurt der kjendte hele Egnen,
en sovende Barbeersvend? saaledes saae denne ud. Ganske
kjønt; ved en Bjerghøide gik jeg. Gera en betydelig Stad
udenfor et Slot, vi fik en gammel Geistlig, en Geolog Brehm
(?) der kjendte Reinhard i Kjøbenhavn, og talte ganske    [25]
interessant! jeg var ogsaa interessant, han sagde jeg maatte


2) Heibergs] først skrevet Vær foran er overstreget Holbergs 11) Wulf ɔ: Wolff
15) Orm] derefter er overstreget op fra 17) (Ziegenhain . . . Jena.)] senere
tilføjet
20) en ung] foran er overstreget (Ziegenhai