H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg to meget pyntede Damer, Moder og Datter, der toge
med os. —

Mandag 24. I Nat fik jeg at vide de to Damers Navn:
Gluszszcewska fra Godset Kowicz ved Rava i Polen (nær
Warskau) jeg forærede den unge Pige et Exemplar af mine    [5]
Eventyr, en gammel Geistlig der gik til Frankforth, blev
glad ved at høre hvem jeg var og trykkede min Haand. — Jeg
var først i Coupeen med en Franskmand, der gik hjem fra
Petersburg. Klokken 4¼ kom vi til Weimar hvor jeg tog
ind zur Erbprinzen, det første Værelse jeg fik var ilde, jeg    [10]
kom da til et bedre drak Caffe og sov paa Sophaen til 9½;
meget varmt; gik til Excellenzen Kanzler Müller der tilbød
sig at præsentere mig for Hertugen og Byens første Mænd;
som jeg vilde bort kom just Baron Marconay, der førte mig til
Fru von Grosz, der er Forfatterinde; hun var meget glad    [15]
ved mit Besøg og ledsagede mig til Frøken Pogewitz, der
hvad Göthes Værelser angik var ganske Marmor, om at
Nogen kunde komme der; dog i Haven vilde hun føre mig;
Fru Grosz gik imidlertid i den trykkende Solhede med mig
ind i Huset og vi saa Trapperne og kiggede ud i Haven.    [20]
Baron Marconnay kom og indbød mig [at] boe hos sig og
dog blive en Uge, jeg saae hans elegante Bolig, han førte mig
til Eckermann, der er Enkemand; vi drak ved Bordet Champagne
og spadserede i Slotshaven, der er meget smuk, især
med en stor, hvælvet Bro; trykkende Hede; det er i Dag Hertugens    [25]
Geburtsdag i Theatret opførtes første Gang som Opera


1) to] først skrevet en 1) meget] m først skrevet t 14) Marconay ɔ: Beaulieu-Marconnay
23) Eckermann] først skrevet Eckermand 23) vi] foran er
overstreget
spadserede med mig i Slotshaven