H.C. Andersens dagbøger Tekst

Theatret præsenteret for hende; hun sagde mig smukke
Ting, jeg hende; gik derpaa om over Volden til Billes hvor
jeg traf Capitain Næser; vi talte om skandinaviske og holstenske
Tilstande. — Sandselig +

Søndag 16. Blæst og Kulde; ikke ret vel! gik til Altona,    [5]
Freund havde endnu ikke Pengene istand. Gik derpaa til
Petit, der boede hos en Lysestøber hvor de viiste mig op
af en fæl Vindeltrappe, her tog en gammel Morlille mod mig,
sagde han ikke boede her, men de tog mod Breve, jeg gav
mit Kort og da hun hørte jeg var fremmed, sagde hun at han    [10]
tilfældig var i Værelset tæt ved; jeg kom ind og han var i
dyb Neglige, med stort sort Haar, skiden Sloprok og aldeles
Neger sorte Hænder. Hvad han læste af Mulatten var godt
oversat. Gik til Madam Glasbrenner, der var meget elskværdig
og fandt det Tydske saa blødt og yndigt i min Mund,    [15]
fik Taarer i Øinene ved Indholdet af »Lykkens Blomst«. Sad
[saa] for Bendixen, den første Daguerreotyp blev forbrændt,
jeg sad forlænge, den anden derimod fortræffelig. Fulgte
Hjem med Lenz, hvor Konen var meget net. Middag hos
Grev Holcks. Af Oeconomie ei i Theatret. Som jeg sad kom    [20]
Speckter og vilde have mig til sin Familie »Perthes &
Besser«, her fandt jeg en stor Kreds; jeg maatte fortælle
Eventyr, og blev meget hyldet; — saae det nye Athenæum der
var blevet indrettet deri Huset og indbudt til [at] benytte
dette naar jeg vilde. — Gik saa til Holcks, hvor jeg traf Næser.    [25]
Hjem og drak Punsch.

Mandag 17. Besøgt Speckter, som vil gjøre Billeder til den
grimme Ælling; hans Fader og Søstre elskværdige mod mig;


17) [saa] ms. har saae