H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag 27. Oppe Klokken 5; Eisendecher og Frue kom
ogsaa op medens jeg drak Caffe; 5¾ kjørte jeg i Selskab
med en Skuespillerinde, som spillede »Jomf: fra Orleans« &
og en gammel Herre fra Stade; han havde digtet Charader
som han læste for os: Weemuth og »Thränelächeln«, han    [5]
læste det saaledes til hver Side at vi hver fik det Halve, hun
Vee og jeg Muth. En venlig Natur frembød Egnen. Delmenhorst
en ret net lille Stad. Klokken 11 vare vi i Bremen, hvor
Fru Altermann Hartlaub, Moder til Fru Eisendecher indbød
mig at blive noget, hun fortalte om det Indtryk nur ein Geiger    [10]
havde gjort paa hendes Datter, der kaldte denne Bog sin
Bibel! reist med Omnibus til Haarburg, slet Selskab, en Tjener
og en Skomagersvend der spillede Positiv, inderlig ærgerlig.

Søndag 28; træt og utilfreds kom jeg til Haarburg tog
strax Klokken 7 over til Hamburg, hvor jeg fik Plads i der    [15]
Kaiser von Rusland, fløttede derpaa ind hos Holcks; fandt
6 a 7 Breve hjemme fra; spiiste med Blom og Sommer hos
Streit, hvor en russisk Generalinde gjorte Øine til mig; besøgt
Ole Bull og sad med ham i Theatret til Den Stumme,
hvor han fortalte mig sine nysteste Compositioner — en    [20]
Tarante[l] og Nøkken;

Mandag 29. Ude hos Freund og med ham hos Flor, der
har oversat min Kjærlighed paa Nicolai Taarn; besøgt Trier,
Wienbarg, — Middag her hjemme hos Holcks med Grev
Ahlefeldt, Bille; i Theatret sammen med Baron Holsten,    [25]
Blom &; og seet Hamlet; oppe i Stamans Loge.


2) drak] d først skrevet r el. lign. 4) Stade] først skrevet Stage 5) Thränelächeln]
først skrevet Tränelächeln 6) hun] først skrevet jeg 15) i] derefter
er overstreget
Ho 21) Tarante[l] ms. har Tarantellen 21) og] derefter er overstreget
Elver 21) Nøkken;] derefter er overstreget S F el. lign.