H.C. Andersens dagbøger Tekst

sidste Station var jeg inde i et Vertshuus; de stegte midt paa
Gulvet, Røgen gik hen under Loftet hvor der hang Skinker.
Spiltouge var der til Qvæget. — Klokken 11 kom vi til Oldenborg,
jeg fik strax mine Penge igjen af Studenten. Oldenburg
ligger venlig med smukke Anlæg uden om; jeg tog ind i    [5]
Hotel de Russie, gik hen til Eisendeckers, et smukt Landsted
i »Gartenstrase«, Ingen vare hjemme; i Vertshuset fik
jeg et nydeligt Brev fra Fru Eisendecker om endelig at boe
hos dem, mit Værelse ventede mig der, jeg fløttede strax ind,
en venlig Kone, med et klogt, bestemt Ansigt modtog mig,    [10]
det var Lina Eisendecker, Manden kom mig hjerteligt imøde,
to smaa Børn legede; vi spiiste godt til Middag om Aftenen
kom Maleren Jerndorf. 10½ var jeg i en god Seng.

Tirsdag 23 Mai. Deiligt Veir, smuk Udsigt fra mit Vindue;
efter Caffebordet gik jeg ud til Pott, hvor jeg traf Konen    [15]
og blev indbudt til imorgen Middag, derpaa til Jerndorf
hvor jeg fandt Konen og Svigerinden, saa i Casino hvor Eisendecker
indførte mig; en ældre Dame kom her og takkede
mig for mine Bøger. Hørt Vagtparaden og vandret efter
Bordet til en Forelæsning i Casino, hvor jeg traf Meyer, som    [20]
har skrevet over Italien, dernæst Wederkop og Kobbe, denne
sidste, en Fætter til Rantzau, fulgte hjem med, blev meget oprømt,
jeg syntes at behage ham vi talte til seent ud paa Aftenen.

Onsdag 24. Eisendeckers Geburtsdag, fortalt dem min
Biographie. Den lille Dreng sagde igaar til en Ældre: der er    [25]
en fremmet Herre hos os; er spricht so besonders das Du
ihnn gar nicht versteht! den lille siger naar han gaaer »Diener
Hr von Andersen!« — Været ude hos Kobbe, der har et


1) sidste] derefter er overstreget i linieudgang Stat