H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 19. Oppe Klokken 4½ da jeg troede at vi skulde
afsted Kl 6. Regnveir Klokken slog 7½ før vi kom afsted;
slet Veir, Regn og Slud, ellers var her smukt, ved sieben
Berge skjønnest. Rolands Eck og Drachenfels saae vi længst [;]
til Bonn; her sagde jeg Farvel til Blom og Gotschalk,    [5]
der bleve paa Skibet ɔ: der König, (iaften vil Blom derfra
til Leipsig, Gottschalk til Elberfeld.) Jeg gik i Land og tog
ind oppe i Byen zum Stern, fik en Leietjener og vandrede
forbi Universitetet ud af Byen til den gamle Digter Arnt, der
boer i en lille landlig Leilighed! han saa ærlig og jovial ud,    [10]
sprang i Veiret af Fornøielse over at see mig og sagde, ja saa
seer en sand Digter ud, barnlig og gut! — vi vare snart gamle
Venner! — med eet kom en Fremmet ind, en ung Mand med
et smukt Ansigt, Arnt saae paa ham og var ham meget venlig,
trak ham hen i Sophaen til mig og sagde, her skal de to    [15]
Digtere sidde sammen. Det var Gaibel fra Lybeck, der reiste
til St Goar for at blive Sommeren der hos Freiliggrath. Vi
toge hinanden i Haanden, bleve i Øieblikket Venner! der var
var netop to Blade i mit Album og begge skreve de. Arnt
talte svensk til mig, han har været [i] Sverrig og Danmark,    [20]
læste et nyt Digt for os. Jeg lovede ham at sende hver noget
af mig paa Dansk; han fulgte mig heelt ud til den ydderste
Dør, kjærlig og jovial! — Derinde sagde han om mig til Geibel!
det er et ægte Digter Ansigt han har! Wie ein Kind, gut
und eigen! Han spurgte om Heiberg der havde været Lector    [25]
i Kiel, talte om Øehlenschlæger og Baggesen. Schleyermachers


9) Universitetet] U først skrevet L 9) Arnt] først skrevet Art 11) saa] først
skrevet
de 16) Gaibel ɔ: Geibel 23) om mig] tilføjet over linien 25) und]
først skrevet og