H.C. Andersens dagbøger Tekst

Momm, jeg opdagede dem; hjemme drukket Champagne
med dem, da det er Gottschalks Geburtsdag; snakket gemytligt.

Mandag 15 Oppe Klokken 7 og afskrevet jeg er en Skandinav
som Peckelin vil oversætte. — I Boglade og kjøbt to    [5]
Exempl. af Bilderbuch. 1200 havde Boghandleren solgt sagde
han. Besøgt Madam Homberg; hendes Mand udtalte stor
Begeistring for mig. Kjørt med Consul Moms Søn hen at see
Daneckkers Ariadne; derfra hen paa Maleri Samlingen, her
var Husz i Kostans af (Schefer?) Hjob — Overbecks Christelige    [10]
Kunst; Aftryk af Portene, Jesus Daab. — Fresko Maleri,
Italien og Germanien. — Stor Middag hos Consul Mom hvor
vi traf General Trepka, og Gutzkovs Svigerfader. Seet Göthes
Huus med Jernlaagen. — I Moms Loge til »Nacht und Morgen
«
. Henrik var Morton. Om Aftenen drukket meget    [15]
Champagne med Blom, Gottchalk og Mom; sandselige Tanker!
— Faaet i Dag af Pecklin hans Digte, han læste for mig
af sit nye Digt, en Slags poetisk Verdenshistorie. —

Tirsdag 16. Regnveir; Besøg af Hr Homberg og af Gutzkows
Svigerfader. Paa Jernbanen fra Frankfurth til Main[z]    [20]
Castel; taget ind zum Bähren; efter Bordet gaaet over til
Main[z] seet Domkirken; tæt ved en Slags Kloster Gang og i
denne findes Frauenlobs Grav, med et Monumenth af Svanthaler;
gaaet hen paa Comedienplads og seet Thorvaldsens Statue
af Guttenberg. Fra Mains paa Jernbane i ¼ Time til Wisbaden,    [25]
hvor vi toge ind i et brillant Hotel die vier Jahrzeiten;


1) Momm ɔ: G. Mumm von Scheibler 10) Schefer ɔ: Schaeffer 11) Jesus
Daab] , Jesus tilføjet over linien, først skrevet Daaben 15) Henrik ɔ: Hendrichs
17) af] først skrevet Tirsd 18) sit] først skrevet sin 21) Castel]
tilføjet over linien