H.C. Andersens dagbøger Tekst

Haand, jeg snakkede Dansk og de loe lyksaligt. Heine havde
igaar skrevet et Digt, det gav han mig i Stambogen; han
fortalte mig at han havde sagt sin Kone »Tinsoldaten« og
hun var lykkelig, han kaldte paa hende og vi bleve snart
gode Venner, hun saae min Stambog og ved det jeg har af    [5]
Göthe blev den livlige Kone alvorlig og sagde om ham har
min Mand fortalt mig; snart sad vi igjen paa Huk for Børnene
og spøgte med dem. — Iaften i Store Opera at høre Wilhelm
Teil, der gaar bedre hjemme hos os; inde at drikke
Punsch. Napoleons Dødsdag. Invalides.    [10]

Løverdag 6 Mai; Afskeds Vesitter; sendt Brev til Rantzau,
samt i eet til Ingeborg, Gottlieb, Eduard, Fru Lessøe og
Drevsen. Om Aftenen i theater Comte og seet . . . . . . . .,
samt Kunststykker og Sourd Oreille; hjemme meget træt.

Søndag 7 Mai; ude i Nordstjernen, blev Du med Buntzen!    [15]
sagt Ahlefeldt Farvel og faaet Anbefalings Breve af ham til
Veymar; gik til Getty; den hamborgske Frue i Huset nydelig.
Med Schjern, Buntzen og Kriger spiist i Champ
d'Elysée hvor jeg gav Champagne og Buntzen holdt en ypperlig
Tale. Grev Knuth kommet i Middags; nu hjemme at    [20]
pakke ind.

Mandag 8 Mai. Sov naturligvis ikke hele Natten, endte og
vendte mig, Klokken slog 2, den slog tre, endelig blev det
saa lyst at jeg kunde see min Kuffert, saa foer jeg op og i
en Skylle travede jeg til Messagerie royal notre Dame de    [25]
Victoire; to Timer før vi skulde afsted. To Deligenser kjørte


5) min] først skrevet mit 10) Napoleons Dødsdag. Invalides] tilføjet under linien
17) Veymar ɔ: Weimar 17) Getty ɔ: Gatty 20) Knuth] K først skrevet G
25) royal] derefter er overstreget de