H.C. Andersens dagbøger Tekst

roste Frederiksborg; henimod 12 gik vi, jeg tog Vogn til
Madam Reybauld; hverken Vaadt eller Tørt havde vi faaet,
jeg styrtede ind i en Caffe og fik Punsch! det var en høist
interessant Dag!

Torsdag 27 April. Regn og koldt, søgte Rachel men traf    [5]
hende ikke fik derimod Indbydelse til om Aftenen efter 8,
(Blom kommet i Dag); jeg gik til Rachel, prægtige oplyste
Værelser med røde fløielsartede Betræk og Gulvtæppe af lignende
Art, i Glas Skabe Bøger rigt indbundne, alle Litteraturer,
selv svensk, men ikke een Dansk, paa Bordet laae    [10]
blandt flere Bøger Grilparzers Sapho; Rachel kom sort klædt
meget nydelig bad mig og een ligesaa tidlig indtruffet Herre
at tage Plads ved Kaminen, hun var ikke at Bringe til at tale
tydsk, jeg talte bedre fransk sagde hun og paastod at Øvelsen
manglede mig vel me[n] jeg havde en saare god Udtale, jeg    [15]
var kun for beskeden, jeg forsikkrede at det ikke var min
Feil, en Mænde Herre[r] kom til, blandt andre Hertugen
af Comberland eller Cornwalis, Talen var om Judith, og hun
bad at man senere ikke vilde tale om dette Stykke uden med
Forsigtighed da der kom Venner af Mad Girardin, hun spøgte    [20]
over sin Rivalinde i Odeon, sagde at Lucrecia var kjedsommeligt,
men havde meget smukke Vers. Nu kom der Thee og
jeg fik Plads ved hendes Side, men der var ikke Leilighed til at
bede hende skrive i mit Album; hun var en livlig Vertinde, men
ganske ene Fruentimmer mellem de mange Mandfolk, Gautier    [25]
var der Girardin & — Klokken elleve listede jeg mig bort.


13) var] først skrevet talte 13) ikke] derefter er overstreget til 13) Bringe] B
først skrevet s 15) me[n] ms. har med 18) Talen] T først skrevet G 26) bort]
derefter er overstreget Uden at have