H.C. Andersens dagbøger Tekst

og Fløiel saa alle Piger som af Kjærlighed springe i den,
komme ned til ham! det er en løierlig Idee! —

Søndag 23. Hos Ahlefeldt som oversatte paa tydsk mit
Brev til Fru Eisendecker; Sehested Juul kom at sige Farvel,
han gaaer i Dag til Haack og München. Travet ud til Buntzen!    [5]
Schjern et snurrigt Barn, gik med Papirshat og drapperede
sig hjemme; Var med Gatty hos Kalkbrenner; »De er
ogsaa Maler!« sagde han til mig og jeg tog det i Øieblikket
allegorisk, men maa jeg ikke næsten tilsidst troe det var
hans Mening, han talte kun om Malerier og spurgte mig    [10]
altid om Mesterne jeg saae, han havde en stor Deel hollændere,
disse sværmede han for, derimod brød han Staven over
den italienske Skole, paa Raphael nær, for hans Madonnaer
bøier jeg Knæ; han talte med ringeagt om Tyrells nyere
Samling; jeg holder ei af Hollændere og især overfor Rubens    [15]
stykke klodsede Fruentimmer, klang alt mig som Ironi;
han spurgte til Brøndsted, som jeg fortalte død, han kaldte
Hetsch sin Elev. — Om Aftenen var Schjern flou; »ja det
troer jeg skgu' nok, fra Deres Standpunkt!« — Vi saae Tartuffe,
spillet af Geffroy, derefter L'avare spillet af Joannis,    [20]
men hans tykke Figur passede ikke Phister giver den mere
characteristisk; hjemme fandt jeg Brev fra Grevinde Holck;
— Sandselighed i Blodet! gid jeg tidligere havde været ung,
det er dog nu for galt denne Vildskab, voila! jeg hader det
og maa dog derhen, hvorledes seirer ikke Blodet. + .    [25]

Mandag 24. Besøg af Ahlefeldt, som havde oversat mit


5) Haack ɔ: Haag 7) Var] foran er overstreget vi gik alle 11) stor] s først
skrevet
D 18) Schjern] først skrevet Sjern 20) spillet] først skrevet af el. lign.
20) Joannis ɔ: Joanny 25) Blodet] først skrevet Bloe