H.C. Andersens dagbøger Tekst

ærbødigt og kjendt, jeg har seet ham før, hvo er han; Alt
under 5 Nummer gik jeg, mine Tanker havde faaet en anden
Retning, og jeg følte mig vel. Hjemme paa mit Værelse syg
igjen. Meget Ild i Blodet; ud — +

Onsdag 5 April. Skylregn! angrebet af iaftes; + spadserede    [5]
i Palays royal hvor jeg traf Lessøe! Besøgt Wilmers[,] drevet.
Skrevet paa Ahasverus; I store Opera med Kriger, Lessøe
og Normanden at see Charles VI, heri sang Duprez og
Madms Stoltz, han saae aldeles skræddersvendagtig ud;
smukke Decorationer, i 3 Act kom en heel Hestgarde ind;    [10]
ude henimod 12. +

Torsdag 6 April. Altid Regn; besøgt Heine, fortalt ham 3
af mine Eventyr, han tilbød sig at give mig et Brev til Laube;
vi talte om dansk Litteratur, »De kan fortælle!« sagde han,
»Göthe kunde, men jeg kan det ikke!« han bad mig tidt at    [15]
besøge sig; jeg troer dog ikke hans Ansigt; — Da jeg i Dag
mod Aften i Regn og Rusk traver h[en] over Børs Pladsen,
standser mig en fransk Herre og siger om jeg ikke [er] fra
Danmark, De kjender mig ikke, jeg kjender Dem, Andersen,
det var Dandseren Dumalattre, jeg troede øieblikkelig det    [20]
var ham jeg havde Brev til fra Saaby; men han sagde mig
at han boede boulevard Montmart 8. Jeg speculerede forgjæves
paa hvorfra han skulde kjende mig! — Kjøbt Viin,
hjemme 7½ +.

Fredag 7 April. Besøg af Stiftamtmand Tygesen. Sendt    [25]
Brev til Rosz i Athenen; stødt mit Knæ da jeg steeg i en Omnibus
ud til Plase dela bastille gik der fra til Perlachaise i et


17) h[en] papiret beskadiget 19) De] foran er overstreget igjen 21) til] først
skrevet
med 22) Jeg] først skrevet Det