H.C. Andersens dagbøger Tekst

længe med Theodor! — I en Restauration i rue Richelieu
hvor Lehmann havde faaet os hen, men hvor jeg var misfornøiet;
Aften i italiensk Opera, hvor en heel Række Danske
sad foran mig, Schjern sagde stra[x] Æ, da Jomf Nissen
traadte ind, og i hvor smukt hun sang, saa hele Publicum    [5]
paaskjønnede det skar han Ansigt og klappede saa med for
Comers! — hun er Landsmandinde, saa det er nok! ned i
Skidtet med hende! saaledes var det med Grann, hendes
store Erkjendelse skulde fordunstes, den kolde forfængelige
Karl til Arnesen, skrev til Bladene i Kjøbenhavn og Klikken    [10]
snakkede efter! de Danske ere vammelkolde Sjæle! — Men
til Norma igjen! her var Grisi stor og henrivende, det var
en grandios Character i Sang og Spil, hun stod, som Hovedfiguren
i det Hele! Duetten i anden Act mellem hende og
Nissen blev raabt Dacapo og givet[;] Grisi kaldtes frem og    [15]
kom med Nissen.

Onsdag 22. Første Gang gaaet ud, uden Overtøi, besøgt
Thalberg som ei var hjemme! sendt Brev til Fru Eisendecher
i Oldenburg, endt Breve til Holst, Fru Lessøe og Jette Wulff;
kjøbt Mansjetter og Portrætter; i et heftigt ærgerlig Lune,    [20]
bedet Jette sige til Adler om Agnete kom frem, det hører jo
til Naadessager! gal i Hovedet paa Kjøbenhavn; travet omkring!
— Klokken 8½ gik jeg til A Dumas, jeg mødte ham
her i Gaden med sin Søn, der er 18 Aar, selv er han 36. Vi
gik først til palays royal hvor han skulde tale med Dejazet,    [25]
derpaa til français, jeg maatte vente udenfor til han havde
seet om Rachel var paa Scenen eller ei; en Karl kaldte mig,
jeg var pyntet og friseret, paa hvad vi hjemme kalde Kongens


27) var] først skrevet sk