H.C. Andersens dagbøger Tekst

Chor i sidste Act er skjøn og Have Decorationen prægtig;
moret mig godt. Gik hen at drikke Øl.

Søndag 19. — Var hos Dandseren Marzellier, i rue Cadet
5, han var meget artig; gik i Louvre, i Vestibulen var udstillet
Statuer og Buster, smuk var en halv nøgen Pige med sin    [5]
Vandkrukke; i Galleriet var det smukke italienske Stykke
hvor de kjører med Bøfler. Det bekjendte med Iccharus; besøgte
Theodor hvor jeg traf Baron . . . . . . . .; med Kragerup
og Weis gik jeg i deiligt Veir til Jardin des plantes og saae
Løver og Hyæner! Abekatter i et kolosalt Buur, Elephanter,    [10]
Bjørne, Kameler &; mødte Lehmann; kjørte hjem i Omnibus
hvor jeg fandt Vesitkort fra Martin og fra Sehested Juul.
Søgt forgjæves Alexander Dumas. I Waudevillen og seet
L'Anneau d'Argent, som jeg slet ikke forstod. La nouvelle
Psycke ret interessant. Foliquet hvor Arnal udførte Hovedrollen.    [15]
Le Poltron hvor han var Adelaide, jeg saae kun Begyndelsen,
træt og søvnig vendte jeg hjem.

Mandag 20. Ilde Humeur! skrev til Fru Rowan at jeg ei
var rask og kunde altsaa ikke komme i Soirée. Traf en dansk
Politecniker i Caffé du Danmark; skrev Brev til Holst og Fru    [20]
. . . . . . . . Gik til Alexander Dumas i rue Richelieu Hotel

de Paris, han modtog mig med aabne Arme, var i blaastribet
Skjorte, og løse Buxer! Sengen var i samme Værelse og ikke
redt, Bordet fuldt af Papirer; vi sad ved Kaminen og han
var høist elskværdig og naturlig; han fortalte at Kongen af    [25]
Sverrig, der havde været General med hans Fader havde


2) Øl.] derefter er overstreget Sandselig 7) Det] D først skrevet B 17) hjem.]
derefter er overstreget Sandselig 21) . . . . . . . . ɔ: Læssøe iflg. H. C. Andersens
almanak