H.C. Andersens dagbøger Tekst

for ham, han talte meget over min Livlighed, jeg var den
første Danske han havde truffet med saadan Ild — men det
er jo ogsaa en anden Sag ude; hjemme kaste jo hver sin
Traad om mig! — Gik hjem, skrev Brev til Theodor; Schjern
hentede mig og vi gik i Kirken St Gudula; høi og frisk;    [5]
smukt malede Ruder, Sang og Musik; vi gik nu i Theatret,
Schjern var vant at gaae i les Stalles det koster 5 Frank,
rædsomt taabligt, men jeg gik, vi saae to Vaudeviller, een
Act Concert hvor Jomfru Heinefetter sang, hun har et antikt,
men ei smukt Ansigt, et Parti er mod hende siden Historien    [10]
i hendes Huus. En Tyroler sang ganske eiendommeligt; Balletten
var flau. — Nu er jeg hjemme i et koldt Værelse med
Viin og Smørrebrød. Sandselig stemt. +

Søndag 5. Gaaet til Quettelet, der modtog mig med megen
Artighed, han kunde kun tale Fransk, Ørsted roste han meget,    [15]
nævnte David og Petersen, han indbød mig til sig om
Aftenen jeg afslog det. Saae Raadhuset, paa Pladsen her
blev Egmont halshugget; det er en prægtig gammel Bygning
med et høit, Kniplings artig Taarn; ja, see det er Brysseler
Kniplinger. Var i Kirken paa Plads royale. Gik paa Musæet,    [20]
her var en riig Samling; en Flodhest klodset og tung interesserede
mig; fæle store Aber der lignede Mennesker; forunderlige
smukke Fugle; nu gik jeg til Malerie Samlingen men
den tiltalte mig ikke stort, jeg holder ikke af Rubens, disse
fede blonde Fruentimmere med simple Ansigter og afblegede    [25]
Klæder kjede mig. En Hagen saae jeg; En Familie læser
Aftenbøn og Moderen hjælper den lille Dreng, der ikke ret
husker den. Schjern fortalte mig igaar at Lange (Grev Essex)


2) truffet] derefter er overstreget saa 7) Frank] først skrevet Frak