H.C. Andersens dagbøger Tekst

paa, nu spille de i Kjøbenhavn Mulatten og ere i anden
Act.

Tirsdag 14. Kulde og Sneeveir. — Fru Schilden kommet
her igjen [eft]er et 8 Dages Besøg hos sin Datter Fru Justitsraadinde
Eckhoff; læst at Advokaten Guldberg og Fru Krieger    [5]
var døde. Faaet skrevet paa Skizzen til 5 Act af Ahasverus.
Krogh med sine Døttre her til Middag, en halv Ruus
i Champagne; Timmermand; begyndt at læse Schuberts
»Reise in der Orient«. —

Onsdag 15. Solskin. Til Middag stor Selskab, Kammerherre    [10]

. . . . . . . . Major Volkmar, og flere, spiiste for meget
af den gode Mad, saa at jeg følte mig mindre vel.

Torsdag 16. Forkjølet; sendt Brev til Jette Hanck. Efter
Bordet kjørt med Timmermann til Itzehoe; det Fæ, han
sagde i Dag ved Bordet om jeg ikke vilde gjøre et Vers over    [15]
Lorenzen, som han kunde have med til Hadersleben. De vil
dog ikke have et til Roes over ham, og andet kan Hr A ikke
gjøre sagde Greven. Vi besøgte Eckhoffs hvor der var to nette
Børn, og meget comfortab[elt]! gik til Lobedanz, Timmermann,
som skulde vise mig Veien, forlod mig, da han vilde    [20]
til Huber jeg fandt der hen alene. Om Aftenen stort Selskab
hos Grev Rantzaus Broder, Castenssjold, Lindstov, Torp
(med Caja Torp) Jenssen vare de danske; jeg fortalte Eventyr,
en Frøken Torp sang smukt, Timmermann talte tyrkisk
Hakāl ɔ: Gurgyl! — Jeg havde Frøken Ahlefeldt til Bords.    [25]
Meget forkjølet. Kom hjem, i Sneeveir, Klokken eet om Natten.


11) Volkmar ɔ: Foltmar 19) comfortab[elt] ms. har comfortablet 19) gik]
foran er overstreget skulde 23) Caja ɔ: Freya 23) vare] først skrevet og
24) tyrkisk] først skrevet tyrkisch 26) Meget] foran er overstreget Kjørte