H.C. Andersens dagbøger Tekst

han levede i en Bolig af Rantzau, havde en lille Pensjon af
Kongen. Gjennem Haven og om af Landeveien gaaer jeg
daglig; mit Humeur er ikke ret, da Penis nu paa 3 de Uge
vedbliver at være lidt ildebefindende. Sneeveir; digtet.

Tirsdag 7. Rantzau ikke rask. Spadseret; Brev fra Faderen    [5]
Collin og Jonna; læst Thomsens Avis hvori jeg omtales som
Digter og Reisende. Læst i Messiaden.

Onsdag 8. Spadseret; noget bedre i Penis; gaaet over i
Granskoven, her tæt ved Birkene troer man sig i Norge; læst
i Universum. Reenskrevet; I Dag rask i Penis.    [10]

Torsdag 9. Sendt Brev til Grevinde Holk i Hamborg,
spadseret meget, til Granskoven, hvor Jorden ligger med
vaad Mos; Birkene staae som Kobberstiks Billeder mod den
graae Luft; en høi Militair Evald fra Itzeho besøgte Greven
og fortalte at der var Pest i Wien; var med Greven og    [15]
Timmermand op at besøge Antonio, den smukke Jæger fra
Rhinen, der henved to Aar har ligget af Vattersot; det er i
Dag hans Geburtsdag. Været i Bibliotheket hvor Billeder af
Rantzaus-Slægt ere ophængte. —

Fredag 10. Spadseret; smukt Veir; Brev fra Eduard Jette    [20]
Boye og Jonna; spiist Frokost i Orangeriet under Orangetræer[;]
i Itzehoe Zeitung for i Dag staar: »Itzehoe, den 4 ten
Feb: Auf Breitenburg verweilt seit gestern der ausgezeichnete
Dänische Dichter H. C. A. als Gast des Herrn Geheimen
Staatsministers Grafen zu Rantzau. Nach einem Aufenthalte    [25]
von einigen Wochen wird Herr A, von da über Köln und
Brüssel nach Paris gehen.« — I samme Blad en Oversættelse
af: »Brødre, meget langt herfra!« — I Dag har jeg hørt, første


2) Haven] først skrevet Engene 27) gehen] foran er overstreget geth