H.C. Andersens dagbøger Tekst

Onsdag 10. Varmt; spaseret. Kjørt Tour gjennem Dyrehaven.
Dr: Winther kommet hjem. Læst Herodias.

Torsdag 11. Varmt; altid øm i Bagdelen; spadseret; dorsk.
Besøg af Lindegaard, en kjedelig Mand. Læst i Pfeffels
Digte, læst Adam Homo ud, det er en mat Bog, triviel, kun    [5]
de sidste smaa Digte aande Poesi. Grevens Stambog (Amicis
sacrum) fra hans Ophold i Göttingen 1783; meest og
alene fransk f. Ex.

Le vin et l'amour sont deux Canailles
L'un trouble le coeur et l'autre les entrailles,

souvenir de Votre très humble serviteur et sincère ami.
Silhuetter klistrede ind, alle unge Mænd med Parykker og
Haarpung megen Opfordring til Dyd! naar eengang der stod
et Vers paa Dansk var Underskriften ganske fransk: »hengivne
Ven og Tjener«. Frederik Münter laae ogsaa da i Göttingen,    [15]
men vilde aldrig gaae for dansk, »ich bin aus Gotha
gebürtig« sagde han altid naar man spurgte hvorfra han var.

Fredag den 12. Spadseret. Klokken henimod 5 kom Fru
Henrik Moltke fra Holsteen. Om Aftenen kjøligt. Læst høit i
Bazaren. Sendt Brev til Laura Hass og Fru Ørsted. I Formiddags    [20]
spadseret med Vinter op at see hans Huus, som
staaer under Bygning, Vesit hos Præsten Roulund, to nette
Døttre som aldrig har været i Kjøbenhavn; de vare musikalske,
vi fik Chocolade. Et Bord staae med alskens Pillerie,
to liggende fæle Gips Engle, to Par Kopper, Tobaks Cigar,    [25]
en Naalebog & —

Løverdag [13 Aug.]. Spadseret op til Rygaard; lavet en


4) kjedelig] først skrevet kjelig 12) unge] u først skrevet M 15) Munter]
først skrevet Müü 23) aldrig] a først skrevet s