H.C. Andersens dagbøger Tekst

si]dst nikkede hun til mig fra Vinduet, da [jeg kjør]te. Dagvognen
kom først afsted Kl 3½, [(....]k ikke hjemme)
fik Plads med den unge Courlænder, som skulde paa et
Aars Tid være hos en Præst Lund ved Sorø; talte i Sorø
med Director, med Birk, Pedersen & — traf i Slagelse Professor    [5]
Abrahams, som besøgte mig paa Postgaarden; kjørte
med en kjøbenhavnsk Familie, Konen var fra Vien; overnattet
i Korsør, Udsigt til Stranden.

Onsdag 3. Gik Kl 10½ over Beltet, saae Verdens Omseileren,
(Vendt.) godt Veir; i Beltet mødte vi de to rusiske    [10]
Fregatter, som vare i Vente; traf i Nyborg Haxthausen fra
Kastellet, som nu ligger her med sine Jægere, traf Capitain
Flindt. — Inde hos en Boghandler, Gomar, [S]øn af den gamle
Portner i Odense Hospi[tal], der stod Fadder til mig. Kjørt
Klokken 1, [med] Grevens Befordring, »Danmarks første    [15]
[Digter]«, sagde Wienerinden, bør kjøre [. . . . . .] Hørte paa
Veien Skibenes Salut. [Kl .. p]aa Glorup, her er Vinters
Kjæreste [og hendes] Forældre Etatsraad Benzen. Besøg af
General Juel fra Juelsberg, spadserede med Ge[ne]ralinden,
som sagde mig mange Complimenter. Læst Fuglen i Pæretræet.    [20]
Min Mave endnu daarlig.

Torsdag 4. Spadseret gjennem Dyrehaven. Til Middag,
den norske Frue med sine to Døttre fra Svendborg; de ere
meget syngende Damer, Complimenter fra Ludvig XIV
Tid og stygge, de saae ud som gule Mopper, den ældste, som    [25]
havde meest Haar gik med det bart, men tyndt, den yngste,
som intet har, bar Ka[ppe] og en tæt blond Paryk. De sang


1) [ ] [ ] i linierne 1 og 2] papiret beskadiget 13) Inde] foran er overstreget Kj
13) [ ] [ ] i linierne 13-18 og 27] papiret beskadiget