H.C. Andersens dagbøger Tekst

Skov, hen til Lodsens Huus, hvor Døren var pyntet for os
med Grønt. Flag vaiede; Søen Blikstille, Solen gik ned med
et blændende Guld, saa der stod en Regnbue op mod Kjøbenhavn;
inde i Skoven glødede Luften mod de mørkegrønne
Træer, som den rigeste Forgyldning; Folk stod og    [5]
svingede med Hatten; jeg kjørte alene med Greven; Maanen
i første Qvarteer var baade i Opgang og i Nedgang, dette
sælsomme Tusmørke, Flugten vi toge, gav det noget fremmed,
eiendommeligt, Kl 12 hjemme.

Mandag 18 Juli. Spadseret til Søen og bundet et Overflødigheds    [10]
Horn af Siv for Grevinde Malvina Moltke; Besøg
af Excellensen; — Becker indtruffet; han var mig næsviis og
uforskammet! vred; Aftenen hele Tiden sad jeg paa Feldtfod
for at bide ham. — Fortrød jeg ei var reist.

Tirsdag 19 Juli. Mut og vred ved Caffebordet. Op ad    [15]
Dagen kom han mig net og høflig imøde, jeg blev mildere
stemt og følte mig i det gamle Humeur. Efter Bordet Tour
om Hovmarkerne; Sendt Breve til Ingemann og Grev G
Moltke paa Glorup. Læst høit Agnete og Havmanden.

Onsdag 20 Juli. Kjørt med Excellensen, Maleren Schack,    [20]
Becker, Rønnekam og Adam Moltke Nütschau først til Dalby
-Kirke hvor Markusen er Præst. — Altertavlen her borttaget
i Biskop Balles Tid, da alle Billeder forvistes Kirken. —
Her laae to Børn døde af Pesten. Kjørt til Karissegaarde, to
Gaarde der ligge hvor Carl af Rises Gaard har ligget; hele    [25]
den ene Side af Haven er inddiget endnu af Voldstedet og


6) svingede] s først skrevet v 8) Flugten] foran er overstreget tr 9) eiendommeligt]
første e først skrevet k 20) Kjørt] K først skrevet J 21) Rønnekam
ɔ: Rønnenkamp 22) her] først skrevet var