H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag [5 Juli]. Excellenserne kom Klokken 5 imorges,
Stamherren kom ind og gratulerede mig til mit Stykke igaar,
han havde været i Theatret, det havde vundet meget Bifald,
imidlertid fik jeg dog lirket ud af ham at der var ogsaa hysset;
uagtet jeg ikke vilde det, blev jeg forstemt, drev om i    [5]
Skoven og paa Marken, følte mig mindre vel! — fik Idee til
»Historie om en And«, det hjalp lidt paa Humeuret. Endt
Romanen Joseph Rushbrook af Maryat, den har særdeles
interesseret mig. — Historien jeg her tidligere nedskrev lyder
saa: I Nestved havde en Mand mistet en Hund, som han    [10]
lyste efter, han fik et Brev fra Fredriks Borg, hvor en
Unævnt sagde ham at han havde seet den der et Sted, inden
i laae et Brev til en Smedemester Hammer i Helsingør, som
han bad Manden i Nestved besørge, den Omvei det var
sendt gjorte ham Mistænkt, han aabnede det og fandt det    [15]
omtalte Frier Brev; det endte med at han skulde see dem
alle fire i en Kirkestol, den ene med røde Roser under et
Grønt Slør, han skulde da tale til den han syntes bedst om
og havde han truffet den rette da faae en Billet fra hende; —
Vesit af Staldmesteren, der sagde at »Pæretræet« var optaget    [20]
med særdeles Bifald. Indviteret af Grevinden at komme her
i næste Uge ogsaa medens Hertugens er her. Meget varmt,
følte mig syg. Drak Champagne og spiiste! nu er jeg meget
vel! Aftenen saa stille og smuk, jeg følte en Ro, en Glæde, en
poetisk Tilfredshed; jeg gik under de høie Ege, det var saa    [25]
stille, at Børnenes Leeg fra de forskjellige Huse lød gjennem
Luften. Der laae en riig Phantasie i de heldende Grene. Jeg
takkede i mit Hjerte Gud for den Godhed han viiste mig.


27) Der] først skrevet Ir 28) den] først skrevet at