H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag den 3 Juli. Klokken 5 i Omnibus kjørt ud til
Jernbanen; omtrent 2½ Thaler kostede anden Plads. Mark
og Enge tæt ved, foer forbi, som en stærk rindende Flod. En
Herre fra Prag fandt at ved Jernbanerne var al Reisepoesi
borte; det finder jeg ikke; just paa disse gjennemtrængcs jeg    [5]
af en Storhed hos den menneskelige Aand, der lader mig
ane Gud og det er dog i ham al Poesie gaaer op; Tunelen
varer netop et Minut Gjennemfarten. I 3¾ Time vare vi i
Leipzig, jeg tog ind i Hotel baviere, Kelneren kjendte mig
strax fra jeg var her 1830. Jeg gik til Mendelsohn der tog    [10]
saa kjærligt mod mig, jeg maatte komme til Middag, her var
et Par Venner. Hos Brockhaus, hvor Konen var i Leitmerits
fandt jeg samme Modtagelse. Jeg var glad og lykkelig i mit
Hjem. Traf ei Becker, han er fløttet.

Søndag 4 Juli. Besøgte Lorck, der netop iaftes var kommet    [15]
fra Kjøbenhavn; min[e] blaa Buxer plættede hans hvide.
Hos Amalie Riffel fandt jeg mit Portræt bekrandset, hun
var henrykt; spadseret Arm i Arm med Mendelsohn. Middag
hos Brockhaus hvor min og Collins Skaal blev drukket. —
Med Brokhaus hos en riig Familie Keil. (Manden har godt    [20]
oversat Calderon) De boede brillant, med en skjøn Have;
Göthes Buste paa en Ø; her traf jeg Fru Göthe, hun har
været hos Serres og er taget ind i Hotel Stat Hamburg bare
for at boe i samme Huus som jeg; — hun og jeg bleve af
Brockhaus førte i hans Loge og saae »Der alte Student« von    [25]
Maltitz og Der Jude, en Hr Döring fra Darmstad gav Gjæsterolle.
Gik hjem og nedskrev dette.

Mandag 5 Juli. Besøgt Herlufson, som igaar har aflagt


3) som] derefter er overstreget K el. lign. 28) Herlufson ɔ: Herlossohn