H.C. Andersens dagbøger Tekst

udgaae og ud mod Skallen. Hørt i Opera:
Torquato Tasso og Otello, moret mig særdeles. Spiist [i]
Casino hvor jeg traf Zeuthens og senere i Burgtheater til
Werner; de reise imorgen til Salsburg. Dame Tilbud paa
Hjemveien.    [5]

Løverdag 19. Meget angrebet. Gik dog ud til Didriksteins
Palais og sagde Thalberg Farvel; han var i Morgenhabit, vi
sladdrede over en Time sammen, han lovede at besøge mig
i Kjøbenhavn, maaskee næste Vinter; vi talte meget om Ole
Bull og Liszt. — Besøgt Bauernfeldt men ei truffet ham. Følt    [10]
mig meget angrebet; Vesit af Helsted som havde x — spiist
megen Aftensmad og saa blevet hjemme.

Søndag 20. Regnveir. Besøgt Bauernfeld der forærede mig
to af sine Lystspil og tilbød sig at tage sig af mine Arbeider
for Scenen i Wien. Var meget naturlig og elskværdig. Gik    [15]
saa ud til Baumann der ret med Kjærlighed holdt sig til mig,
han læste i Nur ein Geiger. Middag hos Potts Svigerforældre;
gode Folk, meget kjedeligt. Gik i Burgtheater og saae een
Act af Fjesko, her tra[f] jeg Kammeraad Drevsen og Frue,
de syntes høist ligegyldige for Mødet med mig, det stak meget    [20]
dansk af mod den Kjærlighed de Tydske og alle Fremmede
paa Reisen have viist mig; det var som om vi mødte hinanden
paa Gaden i Kjøbenhavn. Jeg tænkte lidt bittert paa
Hjemmet. Gik i Operaen og hørte Mercadantes Il Bravo,
der har deilige Harmonier; enkelte Steder svulmede Stemmerne,    [25]
som rige Blomster i den hele Tone Løvhytte. Hvor
poetisk føler jeg mig ikke altid ved Musik. Før Comedien var
jeg i Folksgarten og hørte Musik der. Jeg er nu egentlig træt


19) tra[f] ms. har trav