H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag den 11. Sendt Brev til Rantzau Breitenborg og
Gottlieb Collin. Faaet Brev fra Fru Lessøe. Med Gevay til
Biblothekaren Wulf, som forstaaer dansk. Bibliotheket er
som en italiensk Kirke, med Fresko i Kuppelen. Manden
var entusia[s]tisk for mine Eventyr. Min kunstige Tand er    [5]
løs, det gjør mig Sorg. Været hos Grillparzer, der var meget
glad ved at gjensee mig og gav mig et Brev til Halm ɔ: Friherre
Münch, som jeg ei traf. I Volksgarten seet Canovas
Theseus (igaar seet Gravmonumentet i Capusinerkirken).
Hørt og seet Straus, som i Volksgarten førte sit Orchester an;    [10]
gik derpaa i Opera og hørte Lucia di Lammermoor. Choristinderne
stode uden Deeltagelse, som hos os, de havde lagt
Armene overkors ganske som Fruentimmerne paa Gravstene
og som en saadan række døde Gravstene stode de. Betalt
Skrædderregning og kjøbt Skjorter og Vesitkort.    [15]

Løverdag den 12. Besøg af Carstenskjold; gik Kl 9 med
Pott ud til Thalberg der boer hos sin Fader Fyrst Didrickstein,
Alt var førsteligt, Th: meget net, kjendte mig og spillede
for mig. Vesit hos Vithauer. Besøg af Dr Lehmann og af
Maler Neefe. Spadseret til Donau. Gik i Volks Garten hvor    [20]
der var dandse Musik; mødte Grilparzer og senere Thalberg,
vi talte sammen. I Burgtheatret: Ich bleibe ledig; saae
to Acter, traf her igjen Thalberg. Meget sandselig. Kjed af at
være her.

Søndag 13. Regnvejr; kjørt ud til Hitzing, spurgt en Madam    [25]
om Fru von Weisenturns Landsted: »Den anden Gade,


1) 11] først skrevet 10 6) hos] h først skrevet i 10) Volksgarten] V først skrevet
F 16) 12] først skrevet 11 19) Vithauer ɔ: Witthauer 22) vi] foran
er overstreget
som 25) 13] først skrevet 12