H.C. Andersens dagbøger Tekst

og nu ved at spørge mig for viiste ham til König von Ungarn
ved Stephans Plats; min første Flugt var paa Posthuuset,
ak først Klokken 3 blev der aabnet, jeg kom da og eet
Brev fra Jette Vulff var det eneste, ikke et Ord fra Collins,
jeg blev inderlig bedrøvet; Alle Hjemmets Ubehageligheder    [5]
opfyldte mig; jeg følte denne tydsk danske Luft, ønskede at
jeg var død i Orienten. Carstenskjold fik jeg heller ikke fat
paa, han kom heller ikke, uagtet jeg havde tidligere sendt
ham mit Kort. I slet Lune gik jeg til Sengs.

Løverdag den 5 Juni. Været hos Castenskjold, der gik med    [10]
mig til Skræderen; traf am Graben Pott der blev meget overrasket
ved at møde mig, fulgte med ham til hans Svigerforældre,
han vil føre mig til Holbein og Thalberg; løbet i Boutikker.
Været paa Dampskibs Contoiret og faaet 9 Gylden
tilbage man havde taget formange i Constantinopel. Faaet    [15]
Opholdskort. Travet meget om, bestilt Vesitkort, Skjorter,
Støvler & —. Mødt Philipowits. Vesit af Pott, med ham besøgt
Bäurle, som vi ikke traf; da drevet om og seet paa Værelser.
Hovedpine. I Theater ved Kärnthnerthor og hørt Il
Templario, Componisten Nicolai der har skrevet denne Musik    [20]
førte an, han skal være en Berliner, han har bedre begrebet
i Tonerne den italienske Duft, end Beduinen fra Berlins
Ørken hans Navne; Musikken er smuk og Signora Tadolini
og Hr Moriani samt Badiali vare fortræffelige. En Frøken
spillede i Mellem Akten, det Originaleste her var at Publicum    [25]
aplauderede hende.

Søndag 6. Ikke ret vel; besøgt Carstenskjold og derpaa


21) han skal] foran er overstreget er 21) begrebet] derefter er overstreget den i
23) hans Navne ɔ: Gustav Nicolai