H.C. Andersens dagbøger Tekst

og saae alle Soldaterne passere forbi; den preusiske Officeer
her spiser i Hotellet var mellem Officererne og hilsede
mig. Soldaterne havde mørkeblaa Trøier og Buxer, en rød
Kant paa Kraven; Fessi; nogle Støvler, nogle Tøfler. De
spillede af Vilhelm Tell: (Jeg maa slide, som en Vognmands    [5]
Hest); der var brune og kulsorte Soldater mellem hinanden.
(Soldaterne have et Timeglas paa deres Post) Efter
bordet Vesit af en ung blond Herre fra Rusland . . . . . . . .
som boer her i Hotellet og kommer fra Caukasus, gaaer til
Ægypten og hjem over Kjøbenhavn. — Sandselig.    [10]

Løverdag den 1 ste Mai 1841. Sandselighed er en salig
Pirren gjennem Nærverne i det man udlader en Draabe af sin
Livskraft. — Spadseret til min Barbeer en Armenianer, Stuen
var fuld af smøgende Græker Tyrker og Armenianere; gik
om Pera, hen til Taarnet; Bjergene bag Constantinopel laae    [15]
med Snee i det varme, klare Solskin. Man seer i Gaderne
bulgariske Bønder, een dandser, den anden blæser Sækkepibe.
Spadseret ned til Moskeerne ved Qv[a]ien. De ere indeni
hvide, af Marmor, uden Sirater; i lige Linier ligge de
bedende og bøie sig paa engang taktmæssig, saa denne brogede    [20]
Linie gjør en stor Virkning i den hvide Kirke. Spadseret
ud mod Skutari-Siden; Nattergalerne slog og Turtelduerne
kurrede i de høie Cypresser, Marmorhavet var Blikstille,
Bjergene i Asien syntes en Duft; bag ved laae en Bjergrække
med Snee i den klare Luft; Skibene med alle deres    [25]
Seil laae som en Svane og speilede sig i Søen, de smaae Baade


8) . . . . . . . . ɔ: Aderhas 9) Caukasus] først skrevet Caucasus 10) Sandselig]
tilføjet med følgende dags penneføring 17) bulgariske] b først skrevet r
19) Sirater] S først skrevet C 24) i] derefter er overstreget s