H.C. Andersens dagbøger Tekst

Gravene kjørte Tyrker; Stadsvognene med Damer saa ud
som de vare af Kort Papir, kunstigt udskaarne og forgyldte.
Store Vogne trukne af Oxer kom, over Dyrene var krumme
røde Stænger med mange nedhængende røde og mørkeblaae
Qvaste, der laae sædvanlig 4 a 5 Fruentimmer i en saadan    [5]
Vogn. En gammel Tyrk med et lille Barn sad begge og sov
paa en Grav. Middag hos den græske Minister Cristides,
som har været Gouverneur paa Syra, her var den forrige
græske Minister Argirupolo. Vi spiiste godt; til Caffe kom
. . . . . . Conversationen var paa Fransk over Politik og Poesie,    [10]
de nordiske Riger og Homer, & — I Dag har Dervischerne
dandset i Pera og dandse igjen paa Fredag; der gives
flere Ordener, ligesom Munkenes; de som dandse have de
hvide lange Hatte som Præsterne i Tryllefløiten.
Nogle Dervischer saae ud som en Blanding af Mamelukker    [15]
og Zigeunere; hjemme vilde man troe det var en Kunstberidder.
De armenianske Præster have lange sorte Flor
der flagre fra Hattene, ligne ellers græske Præster. Ja her
er hver Gade en Maskerade Sal, anderledes end de Europas
andre Byer kunne opvise; deres er kun Flitter her er det    [20]
ægte lige ind i Kjærnen.

Onsdag den 28 April. Ude Klokken 7 som sædvanlig;
naar Solen ei skinner er her det kjøbenhavnske Climat: vaade
Ta[a]ger komme fra det sorte Hav. Tilmorgen regnede det
og var koldt. Jeg gik til Galata. Gik siden i en anden Retning.    [25]
Skildvagterne, have ved deres Post et Timeglas. Jeg
kom ned til to store Moskeer, mellem begge stod en fiirkantet
Bygning med gyldne Indskriptioner og Nischer, som


8) som] ms. har hsom 9) Argirupolo] senere indføjet