H.C. Andersens dagbøger Tekst

— Prokris tog venlig Afsked med mig, han reiser imorgen
med nogle Böhmere til Theben han lovede mig Brev til Menisteren
Stürmer i Constan[tinopel]. Hos Rosz fik jeg et
græsk Eventyr »Georg und die Störche«. Det staaer i Blätter
für literarische Unterhaltung N 10 den 10 Januar 1835. —    [5]
Kom hjem Klokken 11.

Mandag den 19. Taget Plads paa Dampskibet Eurotas,
omtrent 14½ Species anden Plads; ondt i Thestiklen, som
gjør mig ængstelig for Reisen. Afsked hos Fru Procrisch, eet
af sine Digte har han skrevet i min Bog og givet mig Brev    [10]
til Kammerherre, Internunzius hos den høie Port Friherre
von Stürmer; af Wallenburg fik jeg eet til hans hans Onkel
Kammerherre Hübsch; Sonnenleitner meget venlig mod
mig og begeistret for Digteren. Hos Rosz saae jeg Universitetets
Secretair ganske græsk klædt. Igaar saae jeg en ung    [15]
Fyr, der, som Dreng, alt havde erholdt i Skolen en Orden,
fordi han i Tyrkekrigen, naar Tyrkerne svømmede om de
synkende Skibe, havde skaaret Hovedet af flere. April-Veir.
(Verset forleden under Transperantet, er et gammelt
græsk Vers og lyder paa Tydsk:    [20]

Frisst Du mich auch bis zur Wurzel, doch trag' ich
Trauben genug noch,
Wein zu spenden, o Bock, wenn Du — als Opfer erliegst! —

Sendt Brev til Fru Brockhaus i Leipzig. Om Aftenen med
Rosz hos Dronningens Hovmesterinde Fru Plüscov, Hofdamen    [25]
. . . . . . . . og den græske Hofdame Bozaris (med


3) Constan[tinopel] i linieudgang 3) Hos] H først skrevet V 10) i] derefter
er overstreget
si