H.C. Andersens dagbøger Tekst

(Daphne) vi fik hver en Green deraf, og nu vandrede vi til
vore Vogne. Ubehagelig Scene med L og Graff; en piinlig
Tour hjemad; fra Præstens gik jeg og havde kun det mørke
Acropolis til min Ledestjerne.

Onsdag 14. Brev fra Holst med et Digt og Brev fra Collins,    [5]
især fra Ingeborg, et Brev fra Guldberg; blandet Glæde.
Veiret mindre godt; ikke ret rask. Gik neden om Acropolis
og saae den store Slette om Athen. Om Aftenen Klokken 9
var der endnu ingen Vogn kommet, jeg løb da til Travers
hvor jeg hilste paa hans nætte Kone, vi gik over paa    [10]
Palaiet, i Forgemakket traf vi Prokrisch med tre Østeriger,
de to vare Officerer; vi gik nu op af en lille smal Trappe,
hvor man kun een ad Gangen kunde gaae og kom ind i et
hyggeligt Værelse her stod Kongen i Græsk Dragt (Fostanellerer)
Dronning[en] (frankisk sort klædt) og Fru Plüscov,    [15]
Kongen gik mig lige paa Livet med et venligt Ansigt og
rullede Øinene, han hører ikke godt og jeg maatte raabe
meget høit, jeg sagde at de græske Bjerge havde smukkere
Former og Farver end de italienske; talte om de mange
Skibe ved Syra; Dronningen henvendte sig nu til mig, hun    [20]
fandt det var en lang Reise jeg havde for, jeg sagde at i vor
Tid rykkede Landene nærmere sammen & — Travers meget
net mod mig. Sandselig varm.

Torsdag 15. Hovedpine. Vesit af Præsten der bad mig
slaae en Streg over de to sidste Timer; stærk Scirocco, som    [25]
angreb mig. Vesit af Præsten og Graf. Middag med Hansen
hos Rosz hvor jeg blev livlig og fortalte dem Historier til


1) Green] derunder er overstreget Patriæ el. Patrio 12) vi] først skrevet jeg
14) Værelse] først skrevet Væres 18) græske] g først skrevet B