H.C. Andersens dagbøger Tekst

raa Salat, Æg, Ost og Skinke. — Vi vandrede nu over
et frugtbart Land; Ager og Viin, til et Klippe-Basin hvor
Vandet styrtede ned, her var skyggefuldt og herligt. Det blev
mørkt før vi naaede Athen; Ringmuren paa Acropolis var
ilumineret, ligesom hele Byen; Lysekroner af Blomster med    [5]
couleurte Lamper hang uden for Boutikkerne. Næsten alle
Balconer vare besatte med Lamper; flere Huse i Æolus
Gaden havde Transperanter, paa et saa man en Grav, hvorfra
en Græker reiste sig med Friheds Fanen, paa en anden
var afbildet en Gjedebuk der aad af et Viintræ, med et Vers    [10]
hvis Indhold omtrent var: jeg kan fortæres til Roden, men
jeg voxer dog frem igjen. — En Hr Aken, Hansnerne og
Schubert vare hos mig Punschen brændte paa Bordet. (Hyrdegrupperne)

Onsdag den 7 April. Ude at kjøbe Handsker og Flor for    [15]
at komme i Sorg ved Præsentationen iaften for Kongen. I
flere Huse igaar var der i Vinduerne opstillet Skilderier
med Portrætter af berømte Græker; i Dag er det Orkan og
Scirocco; Himlen er Mælke-hvid og Alt indhyllet i Støv;
jeg er i en Slags Feber-Tilstand; vil reise til Constantinopel    [20]
og vil ikke; vil til Triest paa Mandag og kan dog ikke bringe
det over mit Sind; mit Blod brænder, jeg er halv syg. Været
i Casino og læst Aviserne der førte Professor Philippo mig
ind i forgaars. Været meget med Rosz, der ikke vil jeg skal
forlade Grækenland saa hurtigt. — Siddet for Hansen, som    [25]
tegner mig. Besøgt Dr Ulrich, som viiste mig flere smukke
græske Sange, han fortalte at hans Pige altid brugte Sentenser;


2) til et] ms. har en et 9) med] først skrevet paa 11) jeg] først skrevet
vi for 11) fortæres] derefter er overstreget mig 11) men] tilføjet over linien