H.C. Andersens dagbøger Tekst

men passede kun paa, at han ei skulde løbe bort. Skarpretteren
blev siden myrdet af Græker.

Fredag 26. Marts. Meget koldt. Sendt Breve hjem til Jette
Hanck og til Faderen Collin, kostede begge 3 Drakmer (1
Rdlr) Besøgt Hansen, som viiste mig sin Universitets Bygning,    [5]
Kjælderen med Varme-Indretninger til hele Bygningen,
Pedel Stue. Forelæsnings Værelser i Stuen og foreløbig
Sections Værelse. Hele 1 ste Sal Bibliothek. Udenfor en Arcade
med Sæder ud ad, og al Fresko Malerie paa Muren ligefor.
Fire Marmor Søiler, givne af Kongen (40 000 Drak.) bærer    [10]
Frontespidsen, i den en Minerva; paa hjørnet af Bygningen
to Oldtids Lærde.

Var hos en Græker Petaki og fik Adgangskort paa 3 Maaneder
til Acropolis; han viiste os en Deel Sager fundne i en    [15]
Grav, blandt andet: Sæbe. Bønderne paa Gaden have en


10) 40 000] 4 først skrevet 2 13) Tekst i tegningen: Bygning Have Have