H.C. Andersens dagbøger Tekst

hjem, der var Børn; lidt efter kom Hansen og gav mig et
Kys; han saae velhavende ud; Kjøppen kom senere, nok et
Kys. Consul Travers som vilde melde min Ankomst, kom til.
Vi drak en god græsk Viin og sladdrede meget. Præsten,
Køppen og Hansen fulgte mig hjem, vi spiiste og drak Champagne,    [5]
nogle Tydskere kom til. I Seng 11½ —

Torsdag 25. Stærk Torden, anderledes end hjemme; den
gamle tordnende Jupiter er her endnu i Minervas Stad. Regnen
skyller ned; gik i Caffeen og derpaa hjem til mine Breve.
Klokken 11 holdt Regnen op, jeg vandrede gjennem Hermes-Gaden,    [10]
midt i den staaer en høi Palme; ud til Theseus-Templet,
det er heelt af hvidt Marmor, ligner i Form de ved
Pestum, men de ere kun af Travertiner, det er herlig vedligeholdt,
da det har tjent senere Slægter til Kirke. En Sarcophag
og og mange sønderbrutte Basreliefer udenfor. Jeg    [15]
traf her Dr Ulrich; der havde fundet paa Tempelmuren en
christelig Indskrift, som han læste for mig. Jeg lod en Græker
føre mig ind i Templet, der var opfyldt med Antiqviteter
bragte her sammen; en Apollo Statue, en smuk qvindelig Figur;
to Sarcophager og meget andet. Jeg gik op mod Acropolis,    [20]
store græske Hunde saae paa mig; for at komme ind i
een af Hovedgaderne, maatte jeg over en Labyrinth af nedrevne
Steenhytter, nye vare byggede mellem disse, fulgte
man en Sti endte denne ved en saadan eller mellem fire Steenmures
Rudera; jeg kom nu til Vindenes Taarn, som jeg alt    [25]
saae igaar. Penis endnu daarlig, bare jeg ikke har faaet det
paa Skibs Locum. Til Middag hos Hofpræsten . . . . . . . .; der


1) mig] først skrevet mit 3) som] tilføjet over linien 3) kom] foran er overstreget
og 15) Basreliefer] B først skrevet M 27) . . . . . . . . ɔ: Lüth