H.C. Andersens dagbøger Tekst

plyndret af Albanesere. (1 ste Kahyt i et Krigsdampskib, er
rund for Damerne med et Fortepjano; ovenover paa Dækket
er et rummeligt Værelse for Capitainen, Lieutenanterne have
ved Siden. I første Kahyt en stor Sal med et Spisebord; to
Speile mere end 2½ Alen brede. Væggene polerede og indlagte    [5]
og paa disse ere Døre til Soveværelserne, to faste Koier
over hinanden med smukke Gardiner. — Ved Roret hænger
et Timeglas med Sand, en Klokke hvorpaa Timerne angives,
et stort Uhr ved Siden; midt i Skibet Maskineriet; paa Siden
Værelser for Comisæren, Styrmanden, &. — midt paa et    [10]
Kjøkken. anden Plads et stort Spiseværelse med Koier for
Enderne og smaa Værelser paa Siden, heri 4 eller 8 Koier.
— Der ringes til Frokost Kl 9½ Middag 5½, en ypperlig,
riig Beværtning, Fugle, Fisk, Steeg, Frugter, Caffe; hver
Morgen gjøres Skibet reent.) — I Land gav jeg Perseren en    [15]
Apelsin, han tog til sin Turban med de castaniebrune Fingere;
tog med ham og den engelske Marin Officeer, som
kan persisk, ud til Dampskibet; tre græske Roerkarle havde
vi, Søen gik stærk; vi kom ombord, her var pynteligere, end
paa Leonidas (Barberens Glæde over les braves Americains).    [20]
Ondt i Halsen. Om Aftenen forærede Perseren mig igjen en
Apelsin. Stjernehimlen smuk.

Mandag 22. Sov lige til Morgenstunden, da de kastede
Anker, jeg gik paa Dækket og saae Piræus foran mig Bjergformationen
smuk. Ondt i Halsen. Skrevet Brev til Kjøppen    [25]
i Piræus, dog uden at nævne mit Navn. Begyndt Brev til
Holst. Americaneren Schmol fra Pensylvanien indviterede
mig til America. Begyndt Brev til Faderen Collin; en Baad
med Damer seilede os forbi. Besøg af Køppen som i en Baad
talte vist en Time med mig, i tilbørlig Afstand; han og    [30]