H.C. Andersens dagbøger Tekst

Skind foret Caftan; en blaae der under; Sølvringe i Øre og
paa Fingeren. En Engelænder læser i Walter Schott, en
Præst ligger paa Huk ved Relingen og seer i en Kikkert.
Pigen til Damernes Opvartning syer. Skibe seile forbi. Omtrent
ved Foden af Ætna, breder Jassy sig stor ud[.] Cathania    [5]
her er St Agathe født; I Syracusa er St Lucia, »ja og
Diomedes!« sagde jeg; ja, svarede Manden, men St Lucia
var Guds Datter. Ved Bordet kom Talen om en 12 Dages
Qvarantaine. Solen kastede det røde Guld over Havet da den
var ved at gaae ned. I Aftenen kom vi forbi Syracusa der    [10]
laae saa drømmende og asiatisk, hele Kysten i en Duft. —

Onsdag den 17. Sovet ret godt; stod op Kl 3¼ da vi laae
i Maltas Havn; den aftagende Maane stod paa Himlen; det
var stille, stjerneklart. Gik i Seng igjen og sov nogle Timer.
To store Krigsskibe med dobbelte Rækker Kanoner laae ved    [15]
os; een af de nærmeste Bygninger paa Øen syntes liig Doge
Paladset i Venedig. (En Mad: Depuis fra London med tre
Børn fulgte her til.) Seilet med Russeren i Land, han gjorte
meget Larm med Betaling; vi fik en fattig Maurer til at føre
os først til Poletiet om vort Pas, som ei var os nødig, sagde    [20]
de, derpaa til Domkirken, der er stor og eiendommelig, Matter
laae paa Gulvet i Gangene; Pillerne ere underligt
udhukne med og med Engle; derpaa til Vertshuset
Hotel de mediteranea; Maureren vilde ei modtage
de faae Penge Russen bød ham, den stakkels Mand blev kastet    [25]
paa Døren, jeg gik ned til ham og vilde give ham det
dobbelte, men nu vilde han slet intet have; der var noget


5) Jassy ɔ: Aci reale 11) en] derefter et par ulæselige bogstaver 21) Matter]
M først skrevet T