H.C. Andersens dagbøger Tekst

Franskmand der gaaer imorgen med til Maltha; taget Plads
paa Dampskibet Mentor til Athen, koster 132 Frank paa
anden Plads 1 Skudo til Poletiet; og jeg har allerede betalt to
Skudi til Ministeriet for de udenlandske Sager. — Besøg af
Engelænderen (Lintley?) Rothes Ven. Var hos Göttshols    [5]
(mødte i Villa reale Prindsen af Mecklenborg og Prindssessen
af Cambridge) og fik af ham en smuk Skizze, hans Kone
net. Om Aftenen kom Rothe hjem med Holst og Løfler.
Var i Fenise Theater og saae Regimentets Datter, (hun var
stor og svær) jeg gik i anden Act da hun sang viva o gjoja!    [10]
sagde Farvel hos Fleischer; pakket ind og træt.

Mandag den 15. Stor Regning fra Ferrari, daglig for Værelset
omtrent 4 Carlin og 7 Gran. Holst og Rothe kjørte med
mig til Havnen; Holst gik med ombord (skrev imorges Brev
med Rothe til Emil Hornemann og Marmier i Paris). Klokken    [15]
to skulde vi afsted Passene manglede en Officeer maatte
igjen i Land, jeg kjendte mit, det gjorte mig glad; vi seilede.
Neapel laae solbelyst foran; Søen var ret jevn. Skyer hang
paa Vesuv ned til Eremittens Hytte; vi var neppe en Miil
fra Neapel, da Skibet maatte standse, noget var itu, det blev    [20]
sat istand og vi seilede videre. Talte fransk med Præsten fra
Libanon og italiensk med den unge Geistlige, der troede
Danmark laae i America, han gik til Malta. — Bjergene laae,
som forstenede Skymasser paa Havet. Jeg sendte et Lev vel
til Capri og den blaa Grotte. Hjørnet af Italien, ud mod    [25]
Capri, nøgent og med et Fort. Jeg er reist fra Neapel med
33 Louidor 10 spanske Pjaster = 142 fem Franker; min


5) Göttshols ɔ: Götzloffs 10) sang] derefter er overstreget o gj 11) træt]
læsningen usikker