H.C. Andersens dagbøger Tekst

Müllers Schriften udgivet af G. Schwab; følt mig oplivet og
aandelig styrket ved at see hans Jord-Vei. Besøg af Constan[tin]
Hansen, som gav mig Brev til Ferrari i Neapel.

Løverdag 20. Leiet en hvid Polichinel Dragt, trekantet
hvid Hat med guul og sort Fjer, rød Silke Maske og gik    [5]
saaledes ud Klokken 2. Holst var Hyrde uden Maske, Qvarnström,
Nebelong, Eckmann Matroser. Jeg besøgte Fru Rørby.
Poulsens Dreng blev bange for mig til jeg sagde jeg var Fru
Heynen; Fru Poulsen skabede sig. Jeg fik mange Bouquetter
af Damer i Vogne; en herlig Maske sagde de. Een Dame    [10]
vinkede og spurgte om jeg var engelsk, fransk, Spaniol &
jeg sagde ja til Alt, hun kronede mig med en stor Kringle,
som to andre Polichineller rev fra mig. En Tyrk og en Tyrkinde
plagede mig. Jeg var oppe hos Bruuns og blev lædsket
thi jeg vansmægtede af Hede. Bruun stod med min Narrehat    [15]
paa Altanen i sine egne Klæder. En Dame ligeover for
sendte mig en Bouquet. Om Aftenen var Pontemolle i Lepre,
jeg var Opvarter (i egne Klæder) Da jeg gik hen for at
krølles kom den raa Holbeck og havde nær stødt mig Tænderne
ind. Alle vare udklædte. Polack en Beduin; Werner    [20]
dandsede smukt Tyrolerdands. Koop, klædt som Greve,
dandsede Tarantella. Eckmann (Svensken) var ellevild, han
bar alle Mennesker og drak Du med dem; jeg maatte da
ogsaa drikke Du med ham. — Kom hjem Klokken 12 og
var meget træt.    [25]

Søndag den 21. Hørt Nonnerne synge inde i Kirken;


6) 2] først skrevet t 6) Qvarnstrøm] Q først skrevet K 9) Heynen ɔ: Heinen
13) andre] først skrevet re 22) Svensken] først skrevet Sved 26) Søndag]
først skrevet Løverdag