H.C. Andersens dagbøger Tekst

hende, saa at Soldaterne ei vovede at røre hende, derpaa
førtes hun ud og blev brændt. Her nede var paa Hovedalteret
et Marmor-Basrelief hvor hun stod nøgen med det lange
Haar og to Soldater fulgte hende; paa et Malerie ved Trappen
saae man hende med Engelen. Vi gik derfra i Kirken    [5]
St Carlo de Carinari hvor de fire Cardinal-Dyder ere malede
i Kuppelen af Domenichino. 1) Sandhed 2) Virtus. 3)
Styrke. 4) Maadeholdenhed. Vi gik ind i en ligne[nde] Kirke
og studerede her en Præsts mange Ceremonier; vandrede
da i evig Regn, til Palazzo Mathei, hvor der i Muren ere    [10]
mange antikke Sarkophager og herlige Buster, paa een var
der paa Brystet et udmærket Medusahoved. Gik da i Kirken
. . . . . . . . hvor der i Kuppelen stod Indskrifter af Høisangene.
Leverede Breve paa Posthuset til Eduard Collin
(og Jette) og til Hartmann. I Caffe Græco fandt jeg Brev    [15]
fra Jette Hanck, kjærligt og smukt; det mældte mig at Maurerpigen
havde, efter Kjøbenhavnsposten, gjort »megen Lykke
«
. Skjøndt det ikke kan være saa kom jeg dog i Humeur.
Tømming dum eller uforskammet (hans Anecdote om Victor
Hugo og mig). Besøgt om Eftermiddagen Fru Rørby.    [20]
Været længe hos Adam Müller. Om Aftenen til Thee hos
Carstenskjold.

Fredag den 22. Hovedpine og Svindel; det er raakoldt i
Dag og blæser fra Bjergene. Jeg gik igjen paa Posthuset i
Dag for at see om Brev fra Holst, men som sædvanligt intet;    [25]
jeg følte mig meget syg, saa det var mig piinligt at gaae. Var
i den lille Kirke ved del trevi hvor der var en Fest; det synes


6) Carinari ɔ: Catinari 7) Sandhed] foran er overstreget S 19) Victor]
først skrevet Vigtor