H.C. Andersens dagbøger Tekst

nu er bedre, og læst lidt i Faust, Klokken er saaledes i Aften
blevet 10.

Tirsdag den 19 Jan: Mindre godt Veir! Løfler ligger af
Kopper, da han kom fra mig iaftes og saae paa sin Krop vare
de slagne ud; min store Taae er svullen og smertelig. I Dag    [5]
er der igjen et Brev til Holst, kommer endnu ikke et fra ham
paa Torsdag, saa vil jeg ikke vente ham. Gik imorges til
Kirken trans montana; det er St Knuds Dag! paa hans Altar
var kun tændt fire smaae Lys og Lampen foran; jeg spurgte
Munken hvorfor der ingen bedre Fest var for den danske    [10]
Martyr, og han sagde, vort Kloster er fattigt, vi kunde intet
gjøre! Gik hjemad gjennem et Vildnis af Gader og kom saaledes
ind i Chiesa nouva, men til sidst blev Veien mig forlang,
jeg følte mig mat og angrebet, men jeg maatte afsted og saa
gik det over. — Det er nu Regn og Graat, der paa Solskin og    [15]
atter Graat. Jeg humper paa min Fod; den store Taa er i
een Vable. — Jeg har i Aften skrevet Brevet færdig til Jette
Collin og et til Hartmann. Spadseret paa Monte pincio, hvor
jeg imorges saae Blod efter et Slagsmaal. Alt var grønt og
friskt, Løvtræerne havde Knoppe.    [20]

Onsdag den 20 Jan. Foden bedre, men min Halssyge vedbliver;
spadseret til Kirken Andrea del Valle og seet paa
Kuppel-Maleriet, gik ind i Kirken ST Carlo de Catinari, med
smukke Malerier. Gik over piazza navona hvor der var Onsdags
Marked, med Klæder, Pottemager-Arbeide, Skramlerie    [25]
&. Spadseret mod Aften paa Monto pincio. Besøgt
Rørby. Traf i Caffe Græco Koop, som jeg reti[re]rede fra


2) 10.] derefter er overstreget Besøg af Løfler 8) trans montana ɔ: S. Maria in
Traspontina